Mediplast er en leverandør av medisintekniske produkter. Vårt arbeide for bærekraft pågår under hele livssyklusen til et produkt; fra råvarer, produksjon og transport til bruk og avfallshåndtering hos våre kunder innen helsevesenet.

På Mediplast jobber vi kontinuerlig for bærekraftig miljø -og samfunnsutvikling. Bærekraft er derfor en naturlig og integrert del på alle nivå i vår virksomhet. Gjennom å jobbe aktivt og forebyggende med bærekraft, vil vi minimere vår miljøpåvirkning og skape positive effekter i samfunnet. For å oppnå våre mål og ambisjoner skal vi:

oppfylle alle relevante lover og forskrifter samt øvrige bindende krav øke kunnskapen og bevisstgjøring rundt bærekrafts spørsmål hos alle medarbeidere påvirke, stille krav på og samarbeide med andre selskap, leverandører, myndigheter og organisasjoner se tiltak innen bærekraft som investeringer kontinuerlig etterstrebe forbedringer i utnyttelsen av våre resurser inne selskapet.