Sortimentet innen nevrokirurgi spenner over nevrokirurgisk intensivbehandling, nevrokirurgisk utstyr samt nevrologiske implantater. Sortimentet er tatt frem med fokus på høy effektivitet og de beste behandlingsresultater innen området. Vi tilbyr instrumenter og verktøy for gjennomføring av operasjon, implantater (shunter) for å regulere flow og trykk, antibakterielle katetre samt avansert utstyr for behandling og overvåkning på nevrokirurgiske avdelinger.

Nevrokirurgisk intensiv

Sortimentet omfatter monitorering av intrakranielt trykk, O2 metning/temperatur samt ekstra-ventrikulære drenasjesystem, perforatorer, engangssett for tilgang til kranie og ventrikulære katetre. I utvalget inngår Bactiseal antibiotikakatetre for redusert infeksjonsrisiko.

Nevrokirurgisk utstyr

Verdensledende produkter forbedrer kirurgens arbeid og gir høyere pasientsikkerhet ved tumorkirurgi med Cusa Clarity og den patenterte funksjonen "Soft tissue select". Radio frequency, RF generator med engangs bipolære pinsetter med non-stick teknikk reduserer pasientens vevsskade. Mayfield hodestøttesystem inngår også i sortimentet.

Nevrokirurgiske implantat

Mediplast tilbyr et komplett sortiment av shunter til bruk ved for eksempel Hydrocephalus. Programmerbare, MR kompatible, selvregulerende og forhåndsinnstilte shunter og accessoarer. Ved duralekkasje har vi både collagen og polymer for tetting. Hjernetørk fra American surgical company gir deg stor valgfrihet ved hver enkelt operasjon. I sortimentet inngår også Bactiseal antibiotikabehandlede katetre for redusert infeksjonsrisiko.