Det femte och sista delen "Komplikationer" sänds 2022-02-11, 15.00-16.00.

Nu lanserar Mediplast en serie kostnadsfria webinars för att höja kunskapen kring hydrocefalus, framtagna av Rafael T Holmgren, överläkare och barnneurokirurg. Hydrocefalus är en sjukdom som orsakas av ett stopp i hjärnans ventriklar, vilket förhindrar det normala flödet av hjärnvätska och skapar vätskeansamling och ökat tryck i hjärnan. Ökningen av det intrakraniella trycket kan ge allvarliga neurologiska skador.

Hydrocefalus kan vara medfödd och drabbar årligen cirka 50 barn i Sverige, eller så uppstår den senare i livet efter exempelvis en hjärnblödning, hjärnhinneinflammation eller hjärntumör. Behandling kräver kirurgi och implantering av ett shunt-system som säkerställer korrekt intraventrikulärt tryck.

Mediplasts webinars vänder sig till vårdpersonal som vill fördjupa sina kunskaper inom området. Efter föreläsningen har du möjlighet att ställa frågor till Rafael T Holmgren och Mediplast. Webinaret tar cirka 1 timme.

Webinar 5: Komplikationer
2022-02-11, 15.00-16.00.