Sortimentet inom neurokirurgi spänner över neurokirurgisk intensivvård, neurokirurgisk utrustning samt neurokirurgiska implantat. Sortimentet är framtaget för att tillgodose hög effektivitet och goda vårdresultat inom neurokirurgi. Här finns bland annat instrument och verktyg för att genomföra operation, implantat för att reglera flöden och tryck, antibakteriella katetrar, samt avancerad utrustning för behandling och övervakning av patienter på neurokirurgiska avdelningar.

Neurokirurgisk intensivvård

Sortimentet innefattar monotoring för interkraniellt tryck och syremättnad/temperatur samt Extra Ventrikulära Dränage System, Perforatorer, Engångskit för kranial tillgång och Ventriculära katetrar. I sortimentet ingår även Bactiseal antibiotikapreparerade katetrar, för minskad infektionsrisk.

Neurokirurgisk Utrustning

Världsledande produkter förbättrar kirurgens arbete och ger högre patientsäkerhet vid tumörkirurgi med Cusa Clarity, med sin patenterade soft tissue selection. Radio Frequency, RF- generator med engångs bipolära pincetter och non-stick teknik, minskar patientens vävnadsskada. Mayfield, huvudstöds system ingår även i sortimentet.

Neurokirurgiska Implantat

Mediplast erbjuder ett komplett sortiment av shuntar vi hydrocefalus. Programmerbara, MR-säkra, självreglerande och förinställda shuntar och accessoarer. Vid duraläckage har vi både kollagen och polymer för tätning. Hjärntork från American Surgical Company, ger dig valmöjlighet vid varje operationstillfälle. I sortimentet ingår även Bactiseal antibiotikapreparerade katetrar, för minskad infektionsrisk.