Mediplast is een leverancier van medische technologieproducten. Ons duurzaamheidswerk is gedurende de hele levenscyclus van het product gaande, van grondstoffen, productie en transport tot productgebruik en afvalbeheer door onze klanten in de gezondheidszorg.

  • voldoen aan toepasselijke wetten, regels en andere bindende vereisten
  • kennis vergroten en bewustzijn creëren over duurzaamheidskwesties onder alle werknemers
  • eisen opleggen aan en samenwerken met andere bedrijven, leveranciers, overheden en organisaties
  • maatregelen voor verbetering van de duurzaamheid als investeringen zien
  • voortdurend streven naar een beter gebruik van hulpbronnen binnen ons bedrijf