Integritetspolitik

Formål

Mediplast lægger vægt på korrekt behandling af personlige oplysninger, og vi arbejder derfor aktivt på at beskytte din integritet. Denne politik er udarbejdet på grundlag af gældende databeskyttelseslovgivning og tydeliggør, hvordan vi arbejder for at beskytte dine rettigheder og integritet. Formålet med denne politik er, at du skal vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til dem og under hvilke forudsætninger, samt hvordan du kan beskytte dine rettigheder.

Personoplysninger, der kan behandles

Personoplysninger er information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte via et navn, et personnummer, lokaliseringsdata, en IP-adresse eller en eller flere faktorer, som er specifik for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

Vi behandler personoplysninger, når vi har lovhjemmel til det, til at afslutte aftaler eller forpligtelser med dig, eller når du har givet samtykke. Hvis du er kunde hos os, har vi brug for dine personoplysninger for bl.a. at kunne levere bestilte varer, håndtere betaling af bestilte varer til privatpersoner, tilbyde service, f.eks. hvad angår markedsføring, opfølgning og information. Vi kan også have brug for dine personoplysninger for at leve op til lovgivning, forebygge misbrug af vores tjenester samt til at udføre kunde- og markedsanalyser.

Vores udgangspunkt er ikke at behandle flere personoplysninger, end dem der er brug for i forhold til endemålet. Du har ret til at nægte, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring. Når vi indsamler dine personoplysninger første gang, får du information om det, og om hvordan du kan nægte det.

Adgang til personoplysninger

Vi får adgang til dine personoplysninger ved, at du selv giver dem til os eller gennem vores indsamling.

Oplysninger, som du selv kan give: Information, som vi modtager, når du kontakter os, søger ansættelse hos os, besøger os eller på anden måde tager kontakt med os, f.eks. tilmelding til kursus eller nyhedsbrev.

Oplysninger, der i givet fald indsamles: Oplysninger som registreres, når du besøger vores hjemmeside, oplysninger fra offentlige registre og oplysninger fra kundeundersøgelser.

Personoplysninger, der behandles med samtykke
For at kunne tilbyde tjenester til kunder, som f.eks. vores nyhedsbrev og webbutik, har vi brug for personoplysninger. I forhold til de oplysninger, som vi indsamler, forsøger vi i videste udstrækning at indhente dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi vil i så fald ikke længere behandle dine personoplysninger eller indhente nye, under forudsætning af, at de ikke er nødvendige for at leve op til vore forpligtelser i forhold til aftaler eller lovgivning. Tænk på, at tilbagetrækning af samtykke kan indebære, at vi ikke kan leve op til de forpligtelser, vi har i forhold til dig.

Cookies
Cookies er filer, som en webside eller tjenesteleverandør sender til computerens harddisk via webbrowseren (hvis du har givet tilladelse), og som gør, at websiden genkender din webbrowser og kan hente og huske visse informationer.

Vi anvender cookies for at kunne udføre visse vigtige funktioner og forbedre brugeroplevelsen i vores webbutik samt føre statistik over trafik og kommunikation på websiden. Cookies anvendes også til statistik for at forbedre websiden. Cookies fortæller os, hvad websidens brugere har besøgt samt søgeresultater via internetsøgetjenester og giver os information om vores brugere, så vi kan udvikle vores online-tjenester.

Du kan også vælge at slå cookies fra i din webbrowser og/eller fjerne lagrede cookies i din webbrowser.

Nedenstående tredjeparter lagrer følgende cookies på vores websider:

  • Google Analytics (varetages af Google Inc.) for at gøre det muligt for os at (i) gennemføre statistiske analyser af f.eks. antallet af besøgere, og (ii) forbedre brugen af websiden, f.eks. for at udføre målinger af websidetrafikken.
  • Et Content Management System (varetages af Typo 3), som viser informationen konsekvent på alle sider, baseret på brugernes præferencer og websideaktiviteter, som f.eks. sprogvalg. Information, der indsamles af denne cookie lagres under hele web-sessionen af tredjepart, Typo3, i din computers hukommelse.

  • Addthis (varetages af AddThis, Inc.) for at gøre det muligt for vores websidegæster at bruge sociale mediefunktioner som at dele, sende eller anbefale sider til andre.

Behandling af personoplysninger

Vores It-sikkerhedssystemer er udviklet med fokus på din integritet og beskytter i meget høj grad mod indtrængen, forstyrrelse samt andre ændringer, som kan indebære en risiko for din integritet.

Vi har rutiner og arbejdsmetoder til at behandle dine personoplysninger på sikker vis. Udgangspunktet er, at kun de medarbejdere og andre personer inden for organisationen, der har brug for personoplysningerne til at udføre deres arbejdsopgaver, skal have adgang til dem.

I forhold til spørgsmål vedrørende følsomme personoplysninger har vi indrettet særlige rutiner, hvilket indebærer, at kun et begrænset antal medarbejdere har adgang til denne information.

Vi overfører ikke personoplysninger i andre tilfælde end dem, der udtrykkeligt er angivet i denne politik. Vores udgangspunkt er ikke at udlevere dine personoplysninger til tredjepart, med mindre du har givet samtykke til det, eller det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler eller lovgivning. I de tilfælde, vi udleverer personoplysninger til tredjepart, sikrer vi os, at personoplysningerne behandles på en betryggende måde.

Lagring af personoplysninger

Vi lagrer dine personoplysninger i den tid, det er relevant i henhold til gældende lovgivning samt i forhold til det, der kræves for at opfylde aftalen med dig.

Dine rettigheder
Du har i egenskab af at være registreret et antal rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen:

  • Du har ret til at begære adgang til de personoplysninger, som vedrører dig, og som vi behandler. Denne ret kaldes for retten til registerudskrift. En sådan registerudskrift kan begæres omkostningsfrit en gang om året. Retten indebærer, at du har ret til at få en sammenstilling af de personoplysninger, som Mediplast behandler, og som omhandler dig.
  • Du har ret til at begære rettelse af fejlagtige oplysninger.
  • Du har ret til at begære, at dine personoplysninger skal slettes, bl.a. hvis Mediplast behandler oplysningerne fejlagtigt, og hvis der ikke er lovhjemmel.
  • Du har ret til at fremsætte en begæring om dataportabilitet samt ret til at begære en begrænsning af Mediplast’ behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til indvending mod behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at indgive klage angående vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Ansvar og ændring

Mediplast AB (org. nr. 556140-9011) er personoplysningsansvarlig, hvilket indebærer, at vi er ansvarlige for, hvordan dine personoplysninger behandles, og at dine rettigheder varetages.

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne politik når som helst, og du bør regelmæssigt besøge denne webside for at se den seneste version privacy@mediplast.com.

TILLBAKA