Disse betingelser gælder for alle Mediplast A/S vare- og serviceløsninger. Der afviges kun fra betingelserne, hvis der er indgået en anden generel og formaliseret samhandelsaftale mellem parterne.

Priser
Priser i prislister, tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer er ekskl. moms, medmindre andet tydeligt er oplyst. Medmindre der er tale om et tidsbegrænset tilbud, er prisen den, der gælder hos Mediplast på ordredatoen. Den aktuelle pris kan til enhver tid indhentes på info.dk@mediplast.com eller tlf.nr. 43 44 40 00.

Ekspeditionsgebyr
Ved samlet køb over kr. 1.000,- ekskl. moms, er standardlevering uden beregning til Danmark (gælder ikke Færøerne og Grønland). Ved samlet køb under kr. 1.000,- ekskl. moms, lægges der på ordren et ekspeditionsgebyr på kr. 85,- ekskl. moms.

Specielt hjemtagne varer/skaffevarer
Varer, som ikke indgår i Mediplast A/S standardsortiment, bestiller vi gerne hjem, så snart køber lægger en ordre. Disse varer tages ikke retur. I særlige tilfælde kan Mediplast efter kundens ønske få f.eks. instrumenter og apparater hjem i udvalg mod et håndterings- og returneringsgebyr.

Produktreklamation
Varer leveret med tydelige produktionsfejl eller mangler ombytter vi straks, såvidt det er muligt. Mediplast følger til enhver tid lovgivningen indenfor området. Køber skal reklamere indenfor rimelig tid. Hvis ikke det klart fremgår, at der er tale om en produktionsfejl, skal køber være behjælpelig med vareanvendelsesdata til brug for reklamationsbehandling hos producenten af varen.

Erstatningen vil være afhængig af sagens udfald. Hos Mediplast behandler vi reklamationssager med største alvor, og vi forfølger hver enkelt sag tæt for at få en for alle parter tilfredsstillende afslutning så hurtigt som muligt.

Transportskader
Er der ved varemodtagelsen mangler eller synlig skade på varen/varens emballage, skal modtageren straks anmelde dette til transportøren ved påtegning på fragtbrev og samtidigt informere Mediplast A/S om sagen på info.dk@mediplast.com eller tlf. nr. 43 44 40 00.

Returnering
Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale og senest 30 dage fra fakturadato. Mediplast kundeservice udleverer et returnummer, som skal vedlægges varen i forbindelse med forsendelsen sammen med følgeseddel eller faktura.

Varer skal returneres til:
Mediplast AB
Bronsåldersgatan 2
SE–213 76 Malmø, Sverige

Kreditering vil kun finde sted, hvis varen er ubrugt og ubeskadiget samt i original og ubeskadiget emballage. Skulle varen efter aftale blive taget retur senere end 30 dage fra fakturadato, vil kreditnotaen automatisk blive reduceret med 25%. Efter 60 dage fra fakturadato tages ingen varer retur. Sterile varer og specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Såfremt Mediplast A/S har fejlleveret, eller leveret defekte varer, vil Mediplast A/S påtage sig fragtomkostningerne.

Garanti
For bl.a. instrumenter og apparater kan producenten tilbyde en garanti, der rækker udover den almindelige reklamationsret. Producentens evt. udvidede garanti gælder også for varer købt hos Mediplast.

Afprøvning
Vareafprøvning kan aftales. Afprøvningstiden er standard 14-30 dage, medmindre andet aftales. Varer til afprøvning vil enten blive faktureret med returret anført på fakturaen, eller udleveret med aftalt afprøvningstid anført på udvalgsnota.

Hvis varen ikke returneres til aftalt tid, betragtes den som købt og vil blive faktureret. Specielle tilpasninger på produktet faktureres altid. Hvis varen returneres, skal det ske til Mediplast A/S, Marielundvej 46E, 2730 Herlev, senest sidste dag af den aftalte afprøvningstid.

Tilbagekaldelse af varer
Bliver en medicinsk vare tilbagekaldt fra markedet af producent eller myndighederne, forpligter køber sig til at følge producentens eller myndighedernes skriftlige anvisninger i sagen.

I det indgår at spærre eget lager og akut indsamle ikke anvendte varer fra kunder eller brugere.
At orientere Mediplast om det samlede volume i stk. pr. lot.nr, så Mediplast kan arrangere samlet afhentning samt evt. erstatningsvarer.

Udlevering af batchcertifikater
Mediplast indhenter som standard ikke batchcertifikater på agenturvarer. Det er forbundet med ekstrahåndtering at indhente disse på specifikke batch. Medmindre det indgår i en specificeret samhandelsaftale, forbeholder Mediplast sig ret til at fakturere et rimeligt beløb for håndteringen af disse certifikater.

Når Mediplast indgår i din virksomheds audit
Vi deltager gerne som partner i din virksomheds auditering af leverandører. Omfatter auditeringen mere end at udlevere standard ISO, CE og produktcertifikater, bliver arbejdet faktureret med kr. 1.610,- pr time ekskl. moms.

Ved særaftale mellem modtager og transportør
Ved levering hvor modtager har indgået aftale med transportør om fysisk placering af forsendelser, og i samme aftale accepterer ikke at skulle kvittere for modtagelse,
er modtager selv ansvarlig hvis forsendelser forsvinder eller bliver beskadiget. Modtager vil ikke være berettiget til erstatning fra Mediplast.

Betaling
Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt i kontrakt eller anden aftale. Efter forfaldsdato tilskrives rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Betaling til Mediplast A/S:
Danske Bank
Konto: Reg. 4073 Konto 4820429591