Mediplast tilbyder flere innovative forbrugsprodukter til at imødekomme nutidens krav til hygiejne, brugervenlighed og i visse tilfælde sterilitet. Med disse produkter kan man spare tid, energi og sikre sig, at alt forbliver effektivt og sikkert. Vi kan tilbyde forklæder designet til alle typer af indgreb, OP-afdækninger, sæt tilpasset efter kundens behov, beskyttelse til udstyr, sugesæt og sugeprodukter, beskyttelsesudstyr til personalet, lejeprodukter og sårdrænage.

Sårdrænage

Mediplast tilbyder sårdræn både som komplette sæt og løse drænkatetre i forskellige varianter. Vi tilbyder vores egne varemærker sammen med kendte produktnavne, såsom Bellovac, Exudrain og Abdovac, og vi repræsenterer den italienske virksomhed Redax og sælger deres sårdræn på det nordiske marked.

OP-servietter

OP-servietter

MEDIPLAST kan tilbyde et højkvalitativt sortiment af sterile OP-servietter af gaze eller non-woven i flere forskellige størrelser. Røntgentråden er svejset på OP-servietterne.

Operationstilbehør

For at en operation skal kunne gennemføres, er der ofte brug for mange forskellige slags tilbehør. Mediplast tilbyder en stor portefølje af produkter, såsom forskellige typer af nåle, æsker til sikker placering af stikkende og skærende instrumenter, absorptionsmåtter til gulvet, magnetmåtte, suturklemmer, mærkepenne og hårafkortere - klippere med forskellige typer af klipperhoveder.

Forklæder

Hos os kan du vælge mellem Medlines store sortiment af forklæder i forskellige materialer. Bladr i kataloget, som indeholder næsten 500 forskellige artikler. Her findes både enkelte sterile forklæder og sterile standardsæt.

Vaskesæt og skåle

Mediplast har eget sortiment af vaskesæt, anlæggelsessæt, skålsæt og skåle til pre-operativ vask og skift. Vi tilpasser hvert sæt efter jeres behov. Alle vores sæt tilbydes latex- og PVC-frie.  

Sengeprodukter

Vores praktiske, færdigpakkede lejeafdækningssæt til operationsbordet kan spare tid og kræfter. Du finder mange forskellige varianter af lejeafdækningssæt med netop de produkter, som er nødvendige til det beregnede indgreb. Blandt sengeprodukterne finder du også et varmende engangstæppe, som kan følge patienten under hele sygehusopholdet.

Handsker

Mediplast har et bredt udbud af handsker, både sterile operationshandsker og undersøgelseshandsker af høj kvalitet. Handskerne findes i forskellige materialer såsom latex, polyisopren, neopren, nitril, vinyl samt copolymer (EVA). Vi har handsker, som er ekstra kemikalieresistente, acceleratorfrie og kontaktallergenfrie. Vi har også sterile undersøgelseshandsker, og de fås både stykvis og pakket parvis.

Masker / øjenbeskyttelse

Her finder du både masker og åndedrætsværn, som bidrager til sikker behandling og pleje, både for brugere og patienter. Vi tilbyder et bredt sortiment med design til alle situationer. Der findes også visir og briller til beskyttelse af øjnene.

Beskyttelseskitler

I sundhedsvæsenet efterspørges der beskyttelseskitler med forskellige funktioner, afhængigt af hvor og hvordan de skal bruges. Vi har et bredt udbud af kitler i forskellige materialer, farver og type af knapning. Beskyttelseskitlerne klassificeres i henhold til forordning (EF) 2016/425 om personlige værnemidler og EU-forordningen 2017/745 for medicinsk udstyr.

Operationskitler

Hos os kan du vælge mellem Medlines brede sortiment af operationskitler. Bladr i kataloget med både standardkitler, plastforstærkede og materialeforstærkede kitler.