Mediplast er en leverandør af medicinsk udstyr. Vores arbejde med bæredygtighed finder sted i hele livscyklussen af produkterne; fra råvarer, fremstilling, transport til anvendelse og affaldshåndtering hos vores kunder inden for sundhedsvæsenet

Hos Mediplast stræber vi efter en bæredygtig miljø- og samfundsudvikling. Bæredygtighed er derfor en integreret og naturlig del på alle niveauer af virksomheden. Ved at arbejde aktivt og forebyggende med bæredygtighed vil vi både mindske vores miljøpåvirkning og skabe positive effekter i samfundet. For at opnå vores mål og ambitioner skal vi:

  • opfylde gældende love, forordninger og øvrige bindende krav
  • øge kendskabet til og højne bevidstheden omkring bæredygtighedsspørgsmål hos alle medarbejdere
  • påvirke, stille krav til og samarbejde med andre virksomheder, leverandører, myndigheder og organisationer
  • se bæredygtighedsforbedrende tiltag som investeringer
  • konstant stræbe efter at forbedre udnyttelsen af vores ressourcer inden for virksomheden