Vi har flere løsninger til at lette det daglige arbejde på en operationsafdeling. For at mindske belastningen og for bedre ergonomi for personalet ved preoperativ vask af patienters ben og arme tilbydes et elektrisk løft med tilhørende løftebånd. Vores instrumentbord i to planer med tilhørende afdækning er skabt for at gøre det lettere ved operationer, hvor der er en større mængde instrumenter, eksempelvis ortopædi, rygkirurgi, neuro-, thorax- og hjerteoperationer.

Instrumenter

Mediplast tilbyder et komplet sortiment af kirurgiske instrumenter beregnet til alle specialiteter, eksempelvis sterile engangsinstrumenter til karkirurgi, skyllekanyle til kar samt Ven Hooks til varicekirurgi. Vi repræsenterer flere af verdens førende producenter af kirurgiske instrumenter, blandt andre det velkendte Integra LifeSciences og Teleflex Medical. Størsteparten af sortimentet består af flergangsprodukter, men vi tilbyder også visse instrumenter som engangsprodukter.