Mediplast har et omfattende udbud af produkter inden for respiration, fra inhalation til iltbehandling. Samtlige produkter er latexfrie. Respirationssortimentet har også en del, som er PVC-fri. Inden for inhalation tilbyder vi produkter fra Pari, som er verdensførende inden for patientnære inhalationsprodukter både i sundhedsvæsenet og i hjemmet.

Respiration

Mediplasts produkter inden for respiration indbefatter alt fra iltmasker og åndedrætsudstyr til oxygenslanger og ventilationsposer. Produkterne er af høj kvalitet, og mange er fremstillet i eget regi. Visse produkter er PVC-frie, og hele respirationsserien er latexfri.

Inhalation

Mediplast har et stort sortiment inden for inhalation, som dels består af egenudviklede produkter, dels produkter fra velrenommerede varemærker som Pari. I sortimentet indgår inhalationsprodukter til hjemmet, blandt andet stationære og transportable kompressorer, men også produkter til sygehusmiljøet.

Ilt

Vi har mange forskellige typer af iltprodukter, blandt andet iltmasker med og uden slanger, og iltbriller. Sortimentet tilgodeser hele sundhedsvæsenets behov for funktionel iltdistribution til patienter. En stor del af sortimentet er tilgængeligt som PVC-frit.

Thoraxdrænage

Mediplast har et komplet sortiment af thoraxdrænage. Vi markedsfører Redax' produkter i Norden. I deres sortiment findes blandt andet Drentechs produkter til thorax, komplette systemer, der opfylder behovet i sundhedsvæsenet. Vi har bl.a. thoraxdrænage, perkutan drænage/tapningssæt og mobile drænagesystemer til thorax.