Overvågning af hjernen efter akut skade er central for monitorering og behandling af patienter (NCC). Området indbefatter flere sygdomstilstande, eksempelvis traumatisk hjerneskade (TBI), iskæmi, hjerneblødning,  og status epilepticus og akut hjernebetændelse.

Iltmonitorering

Iltmonitorering

Licox® system til monitorering af iltmætning i hjernevæv øger sikkerheden ved at give tidlig advarsel og registrering af faldende partialtryk i hjernevævets iltindhold, hvilket gør det muligt for klinikere at gribe ind før eller under hypoksiske tilfælde. Licox® er den mest undersøgte og dokumenterede enhed til direkte monitorering af iltmætning i hjernevæv.  

Tilbehør monitorering

Indeholder kranielt tilbehør, ventrikulostomisæt, kranielt håndbor, kranielle borehoveder og ventrikulære kanyler. 

ICP-monitorering

ICP-monitorering

Codman® CereLink® ICP-monitor er en selvstændig transportabel enhed, der kontinuerligt monitorerer intrakranielt tryk (ICP). Når ICP-monitoren er forbundet til en Codman CereLink® Sensor, viser den en numerisk gennemsnitsværdi af ICP, ICP-bølgeform og gennemsnitlig ICP-trend. ICP-monitoren genererer digitale realtidsdata og et detaljeret bølgeformet outputsignal, der via interfacekobling kan sendes direkte til de fleste typer patientmonitorer.