Dura erstatninger anvendes til reparation af defekter på dura, der måtte være opstået under neurokirurgiske rutineindgreb. 3D printning af patientspecifikke implantater anvendes til rekonstruktion og reparation af kraniedefekter.

Dura transplantat

Dura transplantat

DuraGen dural regenerationsmatrix er et hyppigt anvendt kollagentransplantat, der i publicerede kliniske studier med mere end 1400 patienter har vist dokumenteret effekt til forebyggelse af CSV-lækage og god effekt ved reparation af dura. DuraGen er et tolaget transplantat, hvilket giver øget styrke og mulighed for at suturere uden at miste stabilitet og resorptionsevne.

Dura forsegling

Dura forsegling

DuraSeal® er et supplement til standardmetoder til reparation af dura under operative indgreb, hvor der opnås en væsketæt forsegling af vævet og hvor den kritiske ophelingsfase samtidig understøtttes. DuraSeal® er et mere effektivt produkt til forebyggelse af CSV-lækager end fibrinlim.

Knogleimplantat

Knogleimplantat

Custom Bones produkter til kranierekonstruktion er patientspecifikke implantater, der erstatter dele af kraniet ved kranioplastikoperationer.