Mediplast er leverandør av medisinsk tekniske produkter. Vårt arbeid med bærekraft pågår gjennom hele produktets livssyklus; fra råmaterialer, produksjon og transport til bruksveiledning og avfallshåndtering til våre kunder innen helsesektoren.

Mediplast arbeider for å oppnå bærekraftig utvikling innen miljø og sosial utvikling. Bærekraft er derfor en integrert og naturlig del av vår virksomhet på alle nivåer. Ved å jobbe aktivt og forebyggende med bærekraftstiltak har vi som mål å minimere vår miljøpåvirkning og skape positive effekter i samfunnet. For å oppnå våre mål og ambisjoner skal vi:

  • Etterkomme alle relevante lover, regler og andre bindende forpliktelser.
  • Øke vår kunnskap og bevisstheten om bærekraft og formidle betydningen av det blant alle ansatte.
  • Påvirke og pålegge gjeldende krav i samarbeid med andre selskap/leverandører, myndigheter og ulike organisasjoner.
  • Rapportere vår prosess og forbedringer innen bærekraft som konkrete målinger.
  • Kontinuerlig forbedre vår utnyttelse av våre interne ressurser i selskapet.

I Mediplast har vi en respektfull tilnærming til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med vår produksjon, forsyningskjede og handelsvirksomhet. Vår aktsomhet gjenspeiles i vår «Code of Conduct» med tilhørende revisjoner av våre leverandører.

I Mediplast Norge er vi gjennom vårt morselskap Mediplast AB, underlagt de samme krav og mål for bærekraft. Vi innehar i tillegg ISO13485 og ISO14001.

Vi etterfølger våre miljømessige forpliktelser ved medlemskap i Grønt Punkt Norge (emballasje) og Norsirk/Elretur for EE-avfall.