Mediplast er en leverandør av medisinsk tekniske produkter. Bærekraft har fokus gjennom hele livssykluen til våre produkter; fra råvare, produksjon, transport til bruk og avfallshåndering hos våre kunder innen helsevesenet.

I Mediplast jobber vi kontinuerlig for bærekraftig miljø -og samfunnsutvikling. Bærekraft er derfor en naturlig og integrert del innen alle nivåer av vår virksomhet. Gjennom å arbeide aktivt og forbyggende med bærekraft minimerer vi vår miljøpåvirkning og skaper positive effekter i samfunnet. For å oppnå våre mål og ambisjoner skal vi:

Oppfylle alle relevante lover og forskrifer, samt øvringe bindende krav.
Øke kunnskap og bevisstgjøring rundt bærekraft hos alle våre medarbeidere.
Påvirke, stille krav og samarbeide med andre selskaper, leverandører, myndigheter og organisasjoner.
Se på tiltak innen bærekraft som gode investeringer.
Kontinuerlig å etterstrebe forbedringer innen selskapet.