Vi har flere løsninger for å forenkle det daglige arbeidet på en operasjonsavdeling. Våre instrumentbord i to plan med tilhørende oppdekkingslaken er designet for å forenkle arbeidsflyt ved behov for en større mengde instrumenter ved operasjon, for eksempel ved ortopedi, neuro, thorax og hjerteoperasjoner.

Instrumenter

Mediplast tilbyr et komplett sortiment kirurgiske instrumenter rettet mot alle spesialiteter, som for eksempel sterile engangsinstrumenter for karkirurgi, skyllekanyler for kar samt Ven Hooks for varicekirurgi. Vi representerer flere av verdens ledende produsenter av kirurgiske instrumenter, blant annet Integra Lifesciences og Teleflex Medical. Hoveddelen av utvalget består av flergangsprodukter, men vi tilbyr også enkelte instrument som engangsprodukter.

Operasjonstilbehør

For at en operasjon skal kunne gjennomføres er det ofte behov for ulike tilbehør. Mediplast tilbyr en stor portefølje av produkter, som for eksempel ulike typer nåler, nålebokser for sikker avhending av stikkende/skjærende brukt engangsutstyr, absorpsjonsmatter til gulv, magnetmatter, suturklemmer, merkepenner og barbermaskiner med flere ulike engangs bladtyper.