Duralerstatninger brukes til å reparere duraldefekter som har oppstått under rutinemessige nevrokirurgiprosedyrer.

Ved kraniedefekter, kan kranierekonstruksjonsenheten CustomBone brukes, som er et pasienttilpasset implantat tiltenkt for å erstatte manglende kraniemateriale under kranioplastiske prosedyrer.

Duraltransplantat

Duraltransplantat

Med studie av mer enn 1400 pasienter og mer publisert data enn noen andre kollagentransplantater, er DuraGen Dural Regeneration Matrix et hyppig brukt og klinisk påvist transplantat for forhindring av CSF-lekkasje og duralreparasjon. Suturvennlige DuraGen er et transplantat med to lag som gir ekstra styrke og støtte, og kan brukes til sutur uten å miste konformiteten og reabsorbsjonen du trenger fra et duraltransplantat.

Duralforseglinger

Duralforseglinger

Forseglinger i DuraSeal®-produktserien har blitt spesialutformet for bruk som et supplement til standardmetoder ved duralreparasjon, som for eksempel sutur, til å gi væsketett lukking etter operasjoner og under den kritiske rehabiliteringsperioden. DuraSeal® er mer effektiv til å forhindre lekkasje av CSF, enn det fibrinlim/FibrinGlue er.

Beinimplantat

Beinimplantat

Biomimetisk kraniebeinrekonstruksjonsenheten CustomBone er et pasienttilpasset implantat tiltenkt for å erstatte manglende kraniemateriale under kranioplasti. CustomBone er laget av et biomimetisk materiale med en kjemisk komposisjon og struktur som etterligner mineralstrukturen i menneskebein. Den spesielle biomimetiske kjemiske komposisjonen kombinert med ekstra porøs egenskap, er egnet for å holde celler som er ansvarlig for beinregenerering, som er viktig under prosessen for perimetral osteointegrering av protesen.