EVD er et midlertidig kateter som plasseres av en nevrokirurg og administreres av leger og sykepleiere på intensivavdelingen. Formålet med utvendig ventrikkeldrenering er å tømme cerebrospinal væske fra ventriklene i hjernen, slik at man kan overvåke det interkranielle trykket (ICP).

EVD-enheter

EVD-enheter

Bruk av Codman® EDS 3™ CSF utvendig dreneringssystem (EDS 3) er indikert for drenering av cerebrospinal væske (CSF) fra ventriklene i hjernen eller det lumbale subaraknoidalrommet, for å kunne redusere det intrakraniale trykket og CFS-volumet når innsetting av en permanent, indre shunt ikke er indikert.

EVD-tilbehør

EVD-tilbehør

Inneholder anti-mikrobakterielle katetre (Bactiseal™), ventrikkelkatetersett for ulike situasjoner, lumbarkatetre og lumbar-dreneringskatetersett, ekstra poser, subduralkateter m. sett, Luer-Lok-kontakt og alt ekstrautstyr du trenger ved behandling med et EVD-system.