Mediplast er en del av det internasjonale AddLife konsernet som er notert på NASDAQ OMX Stockholm.

Addlife består av ca. 85 selvstendige selskaper, som igjen hovedsakelig består av det nordiske Life-Science markeded innen Labteck og Medteck. Labteck fokuserer på salg innen diagnostikk, biomedisinsk forskning og laboratorieanalyser. Medtech fokuserer på salg av medisinsk teknisk utstyr.

Addlife fokuserer hovedsaklig på det europeiske markede.

For mer informasjon; besøk www.add.life