Når pasienten av ulike anledninger ikke kan sørge for sitt ernæringsbehov, kan det bli aktuelt med enteral næringstilførsel. Mediplast har løsninger innen Naso-gastrisk enteral ernæring. Vi samarbeider ledende produsenter innen enteral ernæring, og samtlige produkter oppfyller kriteriene til ISO 80369-3. Denne standard er tatt frem for å unngå feilkoblinger mellom ulike behandlingssystem i helsevesenet.

Nasogastrisk

Nasogastrisk Ny

Mediplast har mange kvalitetsprodukter innen området Naso-gastrisk enteral ernæring. Produktene oppfyller kriteriene for ISO 80369-3. Denne standard er tatt frem for å unngå feilkoblinger mellom ulike behandlingssystem i helsevesenet. Samtlige sonder og tilbehør leveres med ENFit kobling.

Enterale sprøyter

Enterale sprøyter

Mediplast tilbyr enterale sprøyter for både engangs- og flergangsbruk. Alle sprøyter har ENFit kobling i henhold til ISO 80369-3.