Mediplast arbeider for å støtte og forbedre våre helsetjenester. Som leverandør av medisintekniske produkter har vi til dels egen utvikling, dels distribusjon av en rekke ledende varemerker. Vekten av høy kvalitet og brukervennlige produkter er grunnleggende. Gjennom et nært samarbeid med våre kunder kan Mediplast utvikles videre og vokse i takt med at markedskrav forandres.

Mediplast er sertifisert i henhold til ISO 13485:2016 & ISO 14001:2015.

Vårt medlemskap i Melanor
Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab i Norge. Med om lag 150 medlemsbedrifter og over 3000 ansatte utvikles, produseres og leveres utstyr til helse-Norge, forskning, utdanning og industri. Mediplast AS er medlem i Melanor fra flere år tilbake.

Melanor sammen med medlemmene våre bidrar til å løse viktige nasjonale oppgaver, og arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien.


Kontakt

Kvalitetsansvarig

Tel: +46 [0]40-671 23 00

Kontakt meg