Å overvåke hjernen etter en akuttskade er veldig viktig i praksisen av nevrokritisk omsorg for pasienter med et bredt utvalg av lidelser, inkludert traumatisk hjerneskade (Traumatic Brain Injury – TBI), iskemisk og hemorragisk hjerneslag, status epilepticus og akutte hjernebetennelser.

Overvåking av oksygen

Overvåking av oksygen

Licox®-systemet for overvåking av oksygen i hjernevevet fjerner usikkerhet ved å gi tidlige advarsler og registrering av reduksjoner i det partielle oksygentrykket i hjernevevet. Dette gjør at leger kan gripe inn før eller under hypoksiske hendelser. Licox® er den enheten for direkte overvåking av oksygen i hjernevevet, som har blitt mest studert og dokumentert.  

Tilbehør Overvåking

Tilbehør Overvåking

Inneholder kraniotomisett, ventrikulostomi-sett, kranie-hånddrill, kranie-bor og ventrikulære kanyler. 

ICP-overvåking

ICP-overvåking

Codman® CereLink™ ICP-overvåkingsenheten er en uavhengig, bærbar enhet som kontinuerlig overvåker interkranielt trykk (intracranial pressure – ICP). Når ICP-overvåkingsenheten er koblet til en Codman CereLink-sensor (ICP-sensor), viser displayet gjennomsnitts-ICP i tall, et ICP-bølgeskjema og typisk gjennomsnitts-ICP. ICP-overvåkingsenheten gir detaljert bølgeskjemaanalyse ved å generere digital data i sanntid, og et utgangssignal som kan integreres med trykkanalinndataene på de fleste pasientovervåkingssystemer.