Hydrocephalus er dannelse av væske i ventriklene dypt inne i hjernen. Væsken utvider ventriklene og skaper dermed trykk i hjernen. Cerebrospinal væske strømmer vanligvis gjennom ventriklene og omringer hjernen og ryggsøylen.

Programmerbare ventiler

Programmerbare ventiler

Codman® Certas® Plus programmerbar ventil, sju innstillinger fra 25 mmH2O til 215 mmH2O. Tilleggsinnstilling, kjent som «Virtual Off» (virtuelt av), med et minimal driftstrykk større enn 400 mmH2O, integrert reservoar, SIPHONGUARD® anti-siphon-enhet (valgfritt), BACTISEAL®-kateter – Den eneste programmerbare ventilen som er tilgjengelig med enhetlig kateter med antimikrobielt belegg (valgfritt), MRI-bestandig til 3 Tesla

Faste trykkventiler

Faste trykkventiler

Codman® Hakim presisjonsventil er en trykkdifferensialventil utviklet til å åpne seg for å gi et forhåndsinnstilt trykk. Forhåndsinnstilt trykk kan være 10 mm H2O, 40 mm H2O, 70 mm H2O, 100 mm H2O eller 130 mm H2O.

Flytregulerte ventiler

Flytregulerte ventiler

OSV II®-ventilsystemet som ble introdusert i 1987, Orbis-Sigma-ventilen, var det første ventilen til å behandle hydrocephalus via flytregulering, i stedet for typisk regulering via differensialtrykk. Ventilen opererer med en variabel motstandsmekanisme i tre trinn som regulerer flyten gjennom ventilen (2. trinn) med en hastighet i likhet med CSF-sekresjon (rundt 20 ml/t).

Nevroendoskopi

Nevroendoskopi

NeuroBalloon™ kateter er utviklet for utvidelse av prepunkturerte hjernemembranfenestreringer, slik som ved endoskopisk tredjeventrikkelstomi.  Den unike designen med to ballonger holder det på plass. Utvidelsen av membranen kan observeres gjennom det gjennomsiktige silikonmaterialet på NeuroBalloon™-kateteret. Denne posisjoneringen er spesielt viktig under endoskopisk tredjeventrikkelstomi.

Tilbehør til implantater

Tilbehør til implantater

Inneholder produkter som for eksempel Katetre (anti-mikrobakterielle katetre, Bactiseal™, ventrikkelkatetre, atriale katetre, peritoneale katetre og lumbar-peritoneale katetre), Kontakter (metall, plast, høyrevinklet, titan og suturvennlige slangeklemmer), SiphonGuard®, Reservoarer (integrert ventrikkelreservoar, Holter®, Integra®, Accu-Flo®, standard Integra®, Integra med sideinnløp, konvertibel Integra®, Holter® Selker, Holter® Rickham™, Holter®-Salomon Rickham™, Rickham™- Style og Burr Hole), tunneler og innførere ventilinnførere, distale innførere til engangs- og flergangsbruk, ventrikkelinnførere, epiduralnåler og ICP Luer Lock-kontakt).