Vårt brede sortiment av forbruksmateriell og utstyr er tilpasset allmen sykehusbehandling. Sortimentet inneholder alt fra hygieneprodukter for overflatedesinfeksjon, produkter for pasienthygiene, klær og produkter rettet mot neonatalomsorg.

Hygiene

Mediplast er distributør av flere ulike produsenter og produkter innen området personlig hygiene. I sortimentet finnes produkter for munn, kropp og hårstell som er spesielt tilpasset sengeliggende pasienter som ikke har muligheter til pusse tenner, dusje eller vaske håret på vanlig måte. En reduksjon av sykehusinfeksjoner er i fokus sammen med pasientenes velbefinnende, redusert arbeidsbelastning hos personalet og en økt mulighet for å følge gjeldende retningslinjer.

Overflatedesinfeksjon

Mediplast har et bredt sortiment av engangsprodukter fra WetWipe, for sikker rengjøring og desinfeksjon og for å stoppe smittespredning.

Neonatal

Mediplast har et sortiment rettet mot prematur og pediatrisk behandling. Sortimentet er effektivt, sikkert og brukervennlig, både for pasient og helsepersonell, og er spesielt utviklet for å kunne gi denne pasientgruppen bedre behandling.

Skiftesett / Dialysesett

Mediplast tilbyr en rekke ulike typer av skifte og vaskesett, både for ulike typer sårskift og prosedyrer samt for start og avslutning av dialysebehandling. Ferdige sett sparer tid da man slipper å plukke sammen de ulike komponentene ved hvert tilfelle. Vi har også mulighet til å kundetilpasse ulike sett. Alle våre sett er latex -og PVC - frie. Raskt, enkelt og sikkert.

Rehab

For å forenkle håndteringen av kvalme/oppkast har Mediplast et hygienisk alternativ med vår Oppkastpose. Den finnes alltid tilgjengelig i den veggmonterte dispenseren. Posen er lett å bruke og har gradering som gir en rask indikasjon på mengde væske.

Øvrige basisprodukter

For å forenkle håndteringen av kvalme/oppkast har Mediplast et hygienisk alternativ med vår Oppkastpose. Den finnes alltid tilgjengelig i den veggmonterte dispenseren. Posen er lett å bruke og har gradering som gir en rask indikasjon på mengde væske.