Nevrokirurgi som hjernekirurgi er det medisinske faget som fokuserer på diagnose og behandling av pasienter med skade på eller sykdommer/lidelser i hjernen, ryggmargen og ryggsøylen, og perifere nerver over hele kroppen. Nevrokirurgisk omsorg omfatter både voksne og pediatriske pasienter.

Avansert overvåking

Avansert overvåking

Å overvåke hjernen etter en akuttskade er veldig viktig i praksisen av nevrokritisk omsorg for pasienter med et bredt utvalg av lidelser, inkludert traumatisk hjerneskade (Traumatic Brain Injury – TBI), iskemisk og hemorragisk hjerneslag, status epilepticus og akutte hjernebetennelser.

Utvendig ventrikkeldrenering (EVD)

Utvendig ventrikkeldrenering (EVD)

EVD er et midlertidig kateter som plasseres av en nevrokirurg og administreres av leger og sykepleiere på intensivavdelingen. Formålet med utvendig ventrikkeldrenering er å tømme cerebrospinal væske fra ventriklene i hjernen, slik at man kan overvåke det interkranielle trykket (ICP).

Nevrokirurgisk tilbehør

Nevrokirurgisk tilbehør

Nevrokirurgisk tilbehør består av et stort utvalg av praktiske instrumenter for daglige nevrokirurgiske prosedyrer. Kirurgiske operasjonstørk fra både American Surgical Company (ASC) og Codman®, engangsperforatorer, klemmer for blodstans rundt såret og instrument for måling av interkranielt trykk ved punksjon i korsryggen.

Duraltilgang og -reparasjon

Duraltilgang og -reparasjon

Duralerstatninger brukes til å reparere duraldefekter som har oppstått under rutinemessige nevrokirurgiprosedyrer. Ved kraniedefekter, kan kranierekonstruksjonsenheten CustomBone brukes, som er et pasienttilpasset implantat tiltenkt for å erstatte manglende kraniemateriale under kranioplastiske prosedyrer.

Hydrocephalus

Hydrocephalus

Hydrocephalus er dannelse av væske i ventriklene dypt inne i hjernen. Væsken utvider ventriklene og skaper dermed trykk i hjernen. Cerebrospinal væske strømmer vanligvis gjennom ventriklene og omringer hjernen og ryggsøylen.

CUSA® vevsablasjon

CUSA® vevsablasjon

Kirurgiske ultralydaspiratorer, som for eksempel CUSA® (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator), har vært standarden i flere tiår når det gjelder omsorg ved nevrokirurgiske prosedyrer.  I motsetning til dissekering med en skarp gjenstand, gir ultralyd-vevsablasjon kirurgen presisjon og kontroll, som er nødvendig ved dissekering av bløtt, fibrøst og hardt vev, inkludert bein. Evnen til å selektivt dissekere det målrettede vevet uten å skade essensielle strukturer, som nerver og blodkar, fører til mer fullstendig fjerning av målrettet vev.

Kraniestabilisering

Kraniestabilisering

I 1967 utviklet Frank Mayfield og George Kees Mayfield hesteskoformede nakkestøtter til generell bruk, basert på Mayfields observasjoner fra en tannlegestol. De polstrede nakkestøttene ble designet for å holde og stabilisere hodet utenfor enden av operasjonsbordet og gi kirurgen bedre tilgang under operasjonen. Deretter, i 1973, ble Mayfield-kranieklemmen med tre pinner designet for å holde pasientens hode på operasjonsbordet under kraniotomi-boring og delikat mikro-nevrokirurgi. Mayfield-nakkestøtter og -kranieklemmer er de vanligste og mest brukte nevrokirurgiske instrumentene i dag.

Elektrokirurgi

Elektrokirurgi

Elektrokirurgi brukes for koagulering under kirurgiske prosedyrer. Vevet varmes opp av en elektrisk strøm, og resultatet er koagulering.