Integritetspolicy

Syfte

Mediplast-gruppen värderar en korrekt hantering av personuppgifter och vi arbetar därför aktivt med att skydda din integritet. Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Vi behandlar personuppgifter när vi har laglig grund, för att fullfölja avtal eller förpliktelse mot dig eller när du lämnat ditt samtycke. Om du är kund hos oss behöver vi dina personuppgifter för att bland annat kunna leverera beställd produkt, hantera betalning av beställd produkt till privatperson, erbjuda service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, förebygga missbruk av våra tjänster samt för utföra kund- och marknadsanalyser.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Tillgång till personuppgifter

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du själv tillhandahåller dem eller genom vår insamling.

Uppgifter som du själv kan tillhandhålla: Information som vi mottar när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss exempelvis anmälan till kurs eller nyhetsbrev.

Uppgifter som i förekommande fall samlas in: Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida, uppgifter från offentliga register och uppgifter från kundundersökning.

Personuppgifter som behandlas med Samtycke
För att kunna erbjuda tjänster till kunder som våra nyhetsbrev och webshop behöver vi personuppgifter. För de uppgifter som vi samlar in försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Cookies
Cookies är filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen i förekommande webshop samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies används också för statik för att förbättra vår webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, samt sökresultat via internet-sökmotorer och ger oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare.


Nedanstående tredje parter lagrar följande cookies på våra webbplatser:

  • Google Analytics (tillhandahålls av Google Inc.) för att göra det möjligt för oss att (i) genomföra statistisk analys av exempelvis antalet besökare, och (ii) förbättra webbplatsens användning, till exempel för att göra mätningar av webbplatstrafiken.
  • Ett Content Management System (tillhandahålls av Typo 3) som visar informationen konsekvent genom alla sidor, baserat på användarnas preferenser och webbplatsaktiviteter, som exempelvis språkval. Informationen som samlas in av denna cookie lagras under hela webbsessionen av tredje part, Typo3, i din dators minne.
  • Addthis (tillhandahålls av AddThis, Inc.) för att göra det möjligt för våra webbplatsbesökare att använda de sociala mediefunktionerna som att dela, skicka eller rekommendera sidor till andra.

Hantering av personuppgifter

Våra IT-säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda rutiner för, vilket innebär att ett begränsat antal medarbetare har tillgång till denna information.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under den tid som är relevant enligt gällande lagstiftning samt enligt vad som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

Dina rättigheter

  • Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:
  • Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som vi behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Ett sådant registerutdrag kan begäras kostnadsfritt en gång om året. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Mediplast behandlar och som avser dig.
  • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
  • Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om Mediplast behandlar uppgifterna felaktigt och om rättslig grund saknas.
  • Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Mediplast’ behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Ansvar och ändring

Mediplast AB (org nr 556140-9011) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Om du har frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta privacy@mediplast.com.

 

TILLBAKA