I vår kalender kan du se aktuella mässor, föredrag och events där du kan möta oss.

11 juni

-

11 juni

2021

Meeting / Möte / Tapaaminen

Årsmøde i Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

Charlottehaven, København Ø

11 juni - 11 juni 2021

Meeting / Möte / Tapaaminen

Årsmøde i Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

Charlottehaven, København Ø