Personliga skyddskläder skall skydda både användaren och patienten. Vården ställer idag höga krav på skydd, material, komfort och funktion. Mediplast har allt som behövs i det dagliga arbetet till exempel handskar, munskydd, rockar och personalkläder. Vi erbjuder även flexibla lösningar i form av patientkläder som kan beställas individuellt eller i kit.

Engångskläder

Vi marknadsför ett komplett utbud av operationskläder.

Kundanpassade OperationskläderVi marknadsför ett komplett utbud av operationskläder tillverkade i certifierade operationstextil. Ni är mycket välkomna att kontakta oss så berättar vi mer. 

Patientkläder

Patientkläderna är framtagna för att upprätthålla patientens integritet.

Patientkläderna är framtagna för att upprätthålla patientens integritet och minska patientens eventuella känsla av utsatthet inom vården. Kläderna finns både som kit och separatförpackade, de ger ett bra skydd och komfort före och under undersökningar eller inför operation. Patient-kit är en lösning som underlättar för vårdpersonalen och minimerar tiden de lägger på att förbereda kläder till patienten. Vi har även kit som är anpassade för barn. Patientkit

Skyddsrockar

I vården efterfrågas det skyddsrockar med olika funktioner beroende på var och hur de ska användas. Vi har ett brett utbud av rockar med olika material, färger och typ av knäppning. Skyddsrockarna är klassificerade enligt PPE förordningen (EG) 2016/425 och EU förordningen 2017/745 för medicintekniska produkter, MDR. Sortimentsöversikt