Vågar och mätinstrument är en investering som ska fungera tillförlitligt över lång tid. Mediplast erbjuder en serie högkvalitativa produkter från tyska SECA, som innefattar allt från enklare personvågar till avancerade elektroniska vågar med barcodescanning. SECA har även ett brett sortiment av längdmätare. SECAs produkter är CE-märkta, följer det medicinsktekniska direktivet 93/42/EEG, MDD, och är Klass III-märkta (2009/23/EG).

Barnvågar

Barnvågar

Babyvågar från SECA har en design som gör att barnet känner sig trygg och vägningen är snabb och säker. Med avancerade funktioner som kortar vägning och mätning såsom SECA Integrationslösning.

Pediatriska mätsystem

Pediatriska mätsystem

Kliniker, BVC och vårdcentraler har olika förutsättningar och önskemål. SECA svarar på detta med ett brett sortiment av produkter till vården. Med allt från måttband till mätmattor och kompletta mätstationer som kan användas för mobilt bruk, i små eller stora utrymmen. Alla delar de den kända SECA kvaliteten som lever upp till de mest krävande kraven.

Mätstationer och Längdmätare

Mätstationer och Längdmätare

Mätstationer gör mätningen enkel och exakt. Vissa mätstationer kan även kombineras med en våg och gör då hela processen ännu enklare. Alternativet är att man har längdmätare vid sidan av en pelar- eller golvvåg.

Modulvåg / Scale-Up

Modulvåg / Scale-Up

Den första vågen som vet patientens namn. Vi bryr oss inte bara om den perfekta integrationen och uppmätt data till era elektroniska journaler, vi levererar även den ideala mätstationen. På detta sätt får du en helt koordinerad integrationslösning från en enda källa för ett säkrare och mer effektivt arbetsflöde. SECA Scale-Up är en våg som efter hand går att bygga på för att skapa en så kundanpassad lösning som möjligt.

Pelar och golvvågar

Pelar och golvvågar

Tack vare sin höga pression och stadiga mekanik och konstruktion så är SECA Pelar och golvvågar en oumbärlig del i den medicinska världen. Till pelarvågarna ihop med en mätsticka så får man en mätstation där man kan läsa av vikt, längd och BMI, allt i en enda mätning.

Flerfunktion och rullstolsvågar

Flerfunktion och rullstolsvågar

Dessa vågar ger en ökad säkerhet till de patienter där man vill eliminera fallrisk eller ge ett extra stöd för patienten. Detta oavsett om patienten kan stå eller föredrar att sitta. Detta kan spara både tid och personal för ett säkert resultat.

Integration

Integration

Digitala processer i en vardaglig sjukhusmiljö sparar inte bara tid och pengar, utöver det ökar det patientsäkerheten. SECA Integrationslösning eliminerar en stor del av manuella transaktionsfel som kan förekomma och gör det tryggare för personal och patient.

Väskor och tillbehör

Väskor och tillbehör

SECA har flera tillbehör till den utrustning ni har som kan göra vardagen ännu enklare oavsett om det är mobilt eller på mottagningen.

Specialvågar / Övrigt

Specialvågar / Övrigt

Som en specialist på vägning och mätning så har SECA även olika lösningar för speciella behov. Till exempel en stänkskyddad våg för blöjor eller organ men även den exakta vågen för precis portions och dietist vågen.