Mediplast har lösningar inom både Gastrisk och Naso-Gastrisk enteral nutrition.

När patienter av olika anledningar inte kan tillgodose sitt näringsbehov kan det bli aktuellt med enteral näringstillförsel. Mediplast har flera olika lösningar för tillförsel av näringslösningar och mediciner.

Nasala sonder

Nasala sonder

Mediplast har ett stort utbud av olika nasala sonder för enteral nutrition för både vuxna och barn.

Gastrostomi

Gastrostomi

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av olika perkutana sonder för både vuxna och barn.

Enterala Sprutor

Enterala Sprutor

I vårt sortiment finns både sprutor för engångsbruk eller för flergångsbruk till samma person. Som tillbehör finns korkar och uppdragningsrör.

Entrala nutritions tillbehör

Entrala nutritions tillbehör

Vi har ett stort antal tillbehör så som adaptrar och förlängningsslangar.

Aggregat

Aggregat

För tillförsel av enteral nutrition från nutritionsbehållare till enterala infarter