När patienter av olika anledningar inte kan tillgodose sitt näringsbehov kan det bli aktuellt med enteral näringstillförsel. Mediplast har lösningar inom både Gastrisk och Naso-Gastrisk enteral nutrition. Vi samarbetar med några av världens ledande tillverkare inom enteral nutrition och samtliga produkter uppfyller kriterierna för ISO 80369-3. Denna standard är framtagen för att undvika felkopplingar mellan olika behandlingssystem inom vården.

Nasogastrisk

Nasogastrisk

Mediplast har många högkvalitativa produkter inom området Nasogastrisk enteral nutrition. Produkterna uppfyller kriterierna för ISO 80369-3. Denna standard är framtagen för att undvika felkopplingar mellan olika behandlingsystem inom vården. Samtliga sonder och tillbehör levereras med ENFit koppling.

Gastrisk

Gastrisk

Vi har ett brett utbud av högkvalitativa produkter inom området Gastrisk enteral nutrition. Produkterna tillverkas av bl.a. AMT Inc, och uppfyller kriterierna för ISO 80369-3. Denna standard är framtagen för att undvika felkopplingar mellan olika behandlingsystem inom vården. I Mediplasts sortiment finns välkända MiniOne med balloon button, den mjuka lilla knappen med låg profil.

Enfit

Enfit

Felkopplade slangar – ett globalt problem inom sjukvården. Den internationella organisationen för standardisering, ISO, bedriver ett arbete för att undvika felaktiga sammankopplingar mellan olika system inom sjukvården. Denna standard heter ISO 80369. Ett av de första områden man valde att åtgärda var enteral nutrition, ISO 80369-3. Den internationella organisationen GEDSA (The Global Enteral Device Supplier Association) tog fram en unik koppling kallad ENFit som endast ska användas till kopplingar inom enteral nutrition. Hela världen går nu successivt över till att enbart använda ENFit produkter inom enteral nutrition. Relaterad information

Enterala Sprutor

Enterala Sprutor

Mediplast erbjuder enterala sprutor för både engångs- och flergångsbruk. Alla sprutor har ENFit koppling enligt ISO 80369-3.