Duralsubstitut används för att reparera durala defekter som uppstått i samband med neurokirurgiska rutiningrepp. CustomBone för skalldefekter och skallbensrekonstruktion är ett patientspecifikt implantat avsett att ersätta delar av skallbenet vid kranioplastik.

Duraltransplantat

Duraltransplantat

DuraGen duralregenereringsmatris har genomgått studier med fler än 1 400 patienter som resulterat i publicering av mer data än något annat kollagentransplantat. Det är ett ofta använt, kliniskt beprövat transplantat avsett för att förhindra läckage av cerebrospinalvätska samt för duralreparation. DuraGen är ett suturerbart transplantat med dubbla lager för bättre styrka och stöd. Transplantatet gör det möjligt att suturera utan att förlora den konformabilitet och resorption som krävs av ett duraltransplantat. Relaterad information

Duraltätning

Duraltätning

Produktfamiljen DuraSeal® med tätningar är speciellt framtagen som tilläggsbehandling till standardmetoder för duralreparation, som suturer, för att ge en vattentät förslutning intraoperativt och under den viktiga återhämtningsperioden. DuraSeal® förhindrar läckage av cerebrospinalvätska effektivare än fibrinlim. Relaterad information

Benimplantat

Benimplantat

Biomimetiska CustomBone för skallbensrekonstruktion är ett patientspecifikt implantat avsett att ersätta delar av skallbenet vid kranioplastik. CustomBone är tillverkat i ett biomimetiskt material med en kemisk sammansättning och struktur som liknar mineralerna i mänsklig benvävnad. Den speciella biomimetiska kemiska sammansättningen i kombination med en mer sammanfogad porositet, är anpassad för att stödja celler som är ansvariga för bentillväxt och är viktig för protesens perimetrala osteointegration. Relaterad information