Mediplast är leverantör av medicintekniska produkter. Vårt hållbarhetsarbete pågår under produkternas hela livscykel; från råvaror, tillverkning, transport, till användning och avfallshantering hos våra kunder inom sjukvården.

På Mediplast strävar vi efter en hållbar miljö- och samhällsutveckling. Hållbarhet är därför en integrerad och naturlig del på alla nivåer i verksamheten. Genom att arbeta aktivt och förebyggande med hållbarhet vill vi både minimera vår miljöpåverkan och skapa positiva effekter i samhället. För att uppnå våra mål och ambitioner ska vi:

  • uppfylla tillämpliga lagar, förordningar och övriga bindande krav
  • öka kunskapen och höja medvetandet kring hållbarhetsfrågor hos alla medarbetare
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • se hållbarhetsförbättrande åtgärder som investeringar
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget