Mediplast har ett omfattande utbud av produkter inom respiration, från inhalation till syrgasterapi. Samtliga produkter är latexfria för att minimera risk för allergi. Respirationssortimentet har även en del som är PVC-fritt. Inom inhalation erbjuder vi produkter från Pari, som är världsledande inom patientnära inhalationsprodukter både för sjukvård och hemmiljö.

Andning

Mediplasts produkter inom andning, innefattar från syrgasmasker, andningsutrustning till oxygenslangar och andningssystem. Produkterna är av hög kvalitet, många är tillverkade i egen regi. Några produkter är PVC-fria och hela andningsserien är latexfri, detta har en avgörande betydelse för dig och dina patienters risk för att utveckla allergi för dessa ämnen. Relaterad information

Syrgas

Vi har en mängd olika typer av syrgasprodukter, bland annat syrgasmasker, narkosmasker och näskanyler. Sortimentet tillgodoser vårdens hela behov av funktionell syrgasdistribution till patient. En stor del av sortimentet är tillgängligt PVC-fritt.

Thoraxdrän

Mediplast har ett komplett sortiment inom thoraxdrän. Vi marknadsför Redax produkter i Norden. I deras sortiment finns bland annat Drentechs produkterna för thorax, kompletta system som motsvarar behovet hos sjukvården. Vi har bl.a Thorax drän, Perkutana drän/Tappningsset och Mobila dränsystem för thorax.

Inhalation

Pep/Rmt

Mediplast har ett stort sortiment inom inhalation, som dels består av egenutvecklade produkter, dels produkter från välrenommerade varumärken som PARI. I sortimentet ingår inhalationsprodukter för hemmiljö, bland annat stationära och portabla kompressorer, men även produkter för sjukhusmiljö.

Pep/Rmt

Pep/Rmt

Pep/Rmt™ är en enkel och lättanvänd träningsutrustning för att stärka patienternas andningsfunktion. Du väljer mellan en kombination av olika masker, motstånd och andra tillbehör och kan sätta ihop ett verktyg för andningsträning eller symtomlindring som kan användas på kliniken eller i hemmet. Pep/Rmt kan skräddarsys för fyra olika behandlingsområden som täcker in alla tänkbara patientkategorier.

OpenUp

OpenUp

Motståndsandning är en teknik som ger ett motstånd under utandningen och som hjälper till att öppna upp luftvägar och lungor och ge renare luftvägar, genom att öka trycket i lungorna genom PEP (Positivt Expiratoriskt tryck).