Kirurgiska ultraljudsaspiratorer som CUSA® (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) har varit standarden i neurokirurgiska operationssalar i decennier.  Till skillnad från vass dissektion ger ultraljudsbaserad vävnadsablation kirurgen den precision och kontroll som krävs vid selektiv dissektion av mjuk, fibrös och hård vävnad, inklusive ben. Möjligheten att selektivt dissikera målvävnaden utan att skada viktiga strukturer som nerver och blodkärl, möjliggör fullständigare borttagning av aktuell vävnad.

CUSA® Excel

CUSA® Excel

CUSA® Excel+ kirurgisk ultraljudsaspirator är avsedd för kirurgiska ingrepp där fragmentering, emulgering och aspirering av mjuk vävnad krävs, inklusive vid neurokirurgi, kirurgi på mag-tarmsystemet och relaterade organ, urologisk kirurgi, plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi, allmän kirurgi, ortopedisk kirurgi, gynekologisk kirurgi, toraxkirurgi, laparoskopisk kirurgi och torakoskopisk kirurgi. Relaterad information

CUSA® Clarity

CUSA®  Clarity

CUSA® Clarity, nästa generations system för ultraljudsablation av vävnad, tillhandahåller förbättrad prestanda för optimal, snabb och säker cytoreduktiv kirurgi för borttagning av fibrös vävnad, med 160 % snabbare borttagning jämfört med den ledande konkurrenten. Bara CUSA har teknik för borttagning av kraftig och hård vävnad som kombinerar fyra komponenter i ett integrerat system som tillhandahåller den kraft och precision som krävs för att maximera den kirurgiska prestandan. Relaterad information