Ett externt ventrikulärt dränage är en temporär kateter som placeras av en neurokirurg och hanteras av läkare och sjuksköterskor på en intensivvårdsenhet. Syftet med ett externt ventrikulärt dränage är att avleda cerebrospinalvätska från hjärnans ventriklar och möjliggöra övervakning av interkranialt tryck.

EVD-enheter

EVD-enheter

Användning av Codman® EDS 3™ externt dränagesystem för cerebrospinalvätska (EDS 3) är indicerat för dränering av cerebrospinalvätska från hjärnans ventriklar eller subaraknoidalrummet som en metod att minska det interkraniala trycket och cerebrospinalvätskevolymen när införing av en permanent, invändig shunt inte är indicerat. Relaterad information

Tillbehör för externt ventrikulärt dränage

Tillbehör för externt ventrikulärt dränage

Innehåller antimikrobiella katetrar (Bactiseal™), en ventrikulär katetersats för olika situationer, lumbalkatetrar och en sats med lumbaldränagekateter, utbytespåsar, en sats med subduralkateter, Luer-Lok-koppling, samt alla utbyteskomponenter som krävs vid behandling med externt ventrikulärt dränage. Relaterad information