Neurokirurgi i form av t.ex. hjärnkirurgi är den medicinska specialitet som rör diagnos och behandling av patienter med skador på hjärnan eller sjukdomar/sjukdomstillstånd kopplade till hjärnan, ryggmärgen eller ryggraden och perifera nerver i alla delar av kroppen. Neurokirurgisk vård är en medicinsk specialitet som omfattar både vuxna patienter och barn.

Avancerad Övervakning

Avancerad Övervakning

Övervakning av hjärnan efter en akut skada är centralt inom neurokirurgisk intensivvård för patienter med olika sjukdomstillstånd, inklusive traumatisk hjärnskada, ischemisk och hemorragisk stroke, såväl som status epilepticus och akut hjärninfektion.

Externt ventrikulärt dränage

Externt ventrikulärt dränage

Ett externt ventrikulärt dränage är en temporär kateter som placeras av en neurokirurg och hanteras av läkare och sjuksköterskor på en intensivvårdsenhet. Syftet med ett externt ventrikulärt dränage är att avleda cerebrospinalvätska från hjärnans ventriklar och möjliggöra övervakning av interkranialt tryck.

Neurokirurgiska Tillbehör

Neurokirurgiska Tillbehör

Det finns ett stort utbud av praktiska tillbehör för dagliga neurokirurgiska ingrepp. Kirurgiska dukar från både American Surgical Company (ASC) och Codman®, engångsperforatorer, klämmor för hemostas vid blödning i sårkanter, samt instrument för mätning av intrakranialt tryck vid spinalpunktion.

Duralåtkomst- och reparationssats

Duralåtkomst- och reparationssats

Duralsubstitut används för att reparera durala defekter som uppstått i samband med neurokirurgiska rutiningrepp. CustomBone för skalldefekter och skallbensrekonstruktion är ett patientspecifikt implantat avsett att ersätta delar av skallbenet vid kranioplastik.

Hydrocephalus

Hydrocephalus

Vattenskalle orsakas av en ansamling av vätska i ventriklarna, djupt inne i hjärnan. Den extra vätskan ökar ventriklarnas storlek och trycket på hjärnan. Cerebrospinalvätska flyter normalt genom ventriklarna och dränker in hjärnan och ryggraden.

Vävnadsablation

Vävnadsablation

Kirurgiska ultraljudsaspiratorer som CUSA® (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) har varit standarden i neurokirurgiska operationssalar i decennier.  Till skillnad från vass dissektion ger ultraljudsbaserad vävnadsablation kirurgen den precision och kontroll som krävs vid selektiv dissektion av mjuk, fibrös och hård vävnad, inklusive ben. Möjligheten att selektivt dissikera målvävnaden utan att skada viktiga strukturer som nerver och blodkärl, möjliggör fullständigare borttagning av aktuell vävnad.

Kraniell stabilisering

Kraniell stabilisering

1967 utvecklade Frank Mayfield och George Kees huvudstödet Mayfield Horseshoe och ett universellt huvudstöd, som baserades på Mayfields observationer av en tandläkarstol. De vadderade huvudstöden var konstruerade för att omsluta och stabilisera huvudet i änden av operationsbordet och möjliggöra bättre åtkomst för kirurgen under ingreppet. Därefter, 1973, utvecklades Mayfields skallklämma med tre stift för exakt fixering av patientens huvud på operationsbordet vid kraniotomi och känslig mikrokirurgi. Mayfield Headrest och skallklämma är de mest använda mikrokirurgiska instrumenten idag.

Elektrokirurgi

Elektrokirurgi

Elektrokirurgi används för koagulering vid kirurgiska ingrepp. Vävnaden värms upp av elström och koagulerar vävnaden.