Vattenskalle orsakas av en ansamling av vätska i ventriklarna, djupt inne i hjärnan. Den extra vätskan ökar ventriklarnas storlek och trycket på hjärnan. Cerebrospinalvätska flyter normalt genom ventriklarna och dränker in hjärnan och ryggraden.

Hydrocephalus Webinars

Programmerbara ventiler

Programmerbara ventiler

Codman® Certas® Plus programmerbar ventil, 7 inställningar från 25 mm H2O till 215 mm H2O och en ytterligare 8:e inställning kallad ”Virtual Off” (virtuell avstängning), med ett maximalt drifttryck över 400 mm H20, inbyggd behållare, SIPHONGUARD® antihävertenhet (tillval), BACTISEAL® kateter – endast den programmerbara ventilen är tillgänglig med kombinerad antimikrobiell impregnerad kateter (tillval), MRI-säker till 3 Tesla. Relaterad information    Hydrocephalus Webinars

Ventiler för fast tryck

Ventiler för fast tryck

Codman® Hakim precisionsventil är en differentialtrycksventil som öppnas vid ett visst tryck. Tillgängliga förinställda tryck är 10 mm H2O, 40 mm H2O, 70 mm H2O, 100 mm H2O och 130 mm H2O. Relaterad information    Hydrocephalus Webinars

Flödesreglerventiler

Flödesreglerventiler

OSV II® ventilsystem lanserades 1987, och ventilen Orbis-Sigma var den första ventilen för behandling av vattenskalle genom flödesreglering i stället för konventionell differentialtrycksreglering. Ventilen har en 3-stegsmekanism med variabelt motstånd som reglerar flödet genom ventilen (Steg II) till en flödeshastighet som är nära utsöndringshastigheten för cerebrospinalvätska (runt 20 ml/h). Relaterad information    Hydrocephalus Webinars

Neuroendoskopi

Neuroendoskopi

NeuroBalloon™-katetern är konstruerad för utvidgning av förpunkterade cerebrala membranfenestreringar, t.ex. vid endoskopisk ventrikulostomi på tredje hjärnventrikeln. Den unika konstruktionen med dubbelballong säkerställer placeringen. Utvidgningen av membranet kan observeras genom det genomskinliga silikonmaterialet i NeuroBalloon™-katetern. Placeringen är speciellt viktig vid endoskopisk ventrikulostomi på tredje hjärnventrikeln. Relaterad information    Hydrocephalus Webinars

Implantatstillbehör

Implantatstillbehör

Innehåller produkter som: katetrar (antimikrobiella katetrar, Bactiseal™, ventrikulära, atriella, peritoneala och lumbal-peritoneala), anslutningar (i metall, plast och titan, samt högervinklade klämmor och suturerbara slangklämmor), SiphonGuard® behållare (inbyggd ventrikulär, Holter®, Integra®, Accu-Flo®, Standard Integra®, Side Inlet Integra®, Convertible Integra®, Holter® Selker, Holter® Rickham™, Holter®-Salomon Rickham™, Rickham™- Style and Burr Hole), tunneleringsinstrument och införare, ventilinförare, distalinförare för engångsbruk och återanvändbara, ventrikulära införare, Tuohy-nålar och ICP-luerlåskopplingar). Relaterad information    Hydrocephalus Webinars