Vi har flera lösningar för att underlätta det dagliga arbetet på en operationsavdelning. För att minska belastning och för bättre ergonomi för personalen vid preoperativ tvätt av patienters ben och armar erbjuds en elektrisk lyft med tillhörande lyftband. Våra instrumentbord i tvåplan med tillhörande drapering är skapade för att underlätta vid operationer med en större mängd instrument exempelvis ortopedi, ryggkirurgi, neuro, thorax och hjärtoperationer.

Instrument

Mediplast erbjuder ett komplett sortiment kirurgiska instrument riktade till alla specialiteter, exempelvis sterila engångsinstrument för kärlkirurgi, spolkanyl för kärl samt Ven Hooks för Varicerkirurgi. Vi representerar flera av världens ledande tillverkare av kirurgiska instrument, bland andra välkända Integra LifeSciences och Teleflex Medical. Merparten av sortimentet består av flergångsprodukter, men vi erbjuder även vissa instrument som engångsprodukter.

Operationstillbehör

Operationstillbehör

För att en operation ska kunna genomföras behövs det ofta många olika tillbehör. Mediplast erbjuder en stor portfölj av produkter såsom olika typer av nålar, askar för säker placering av stickande och skärande, absorptionsmattor till golv, magnetmatta, suturklämmor, märkpennor och håravkortare med flera olika typer av håravkortningshuvuden.