Att arbeta med människors hälsa är ett viktigt uppdrag. Vi på Mediplast möter dagligen dedikerade människor inom sjukvården som gör sitt yttersta för att leverera bättre och säkrare vård. Ett arbete som allt oftare ska ske till fler patienter, på kortare tid och med knappare resurser.

För att förbättra sjukvården finns Mediplast vid din sida, alltid redo att leverera kunskap och innovativa lösningar.

Vi tror nämligen på nära relationer. Genom att dagligen befinna oss ute i olika vårdmiljöer ser vi dina behov och kan ta till oss dina önskemål. Och genom att ha en hög, samlad kompetens och år av erfarenhet kan vi leverera tillbaka kunskap och råd som verkligen gör skillnad. Allt för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård.

Nära partner till nordisk sjukvård

Mediplast är en svensk leverantör av medicintekniska produkter, med i huvudsak Norden som marknad. Vårt produktsortiment består dels av egna produkter av hög kvalitet, ofta utvecklade i nära samarbete med våra kunder inom sjukvården, dels av utvalda produkter från välkända leverantörer.

Vårt produktsortiment är brett och innehåller allt från engångsprodukter till avancerad utrustning av investeringskaraktär. Produkterna finns inom område såsom Operation, Thorax/Neuro/Ortopedi, Radiologi/ Neuroradiologi/Kardiologi, Förband, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård.