Vi vill göra rätt – vår visselblåsningstjänst

Vi strävar efter att upprätthålla transparens och en hög affärsetisk standard. Vår visselblåsningstjänst erbjuder en möjlighet att kommunicera misstänkta beteenden som påverkar människor, företaget, samhället eller miljön. Visselblåsningstjänsten minskar risken för oegentligheter och visar vår hängivenhet att driva verksamheten på ett rättvist sätt. Du behöver inte bevis på dina misstankar, men all rapportering måste göras i god tro.

Du kan lämna in din anmälan anonymt genom att använda vår rapporteringskanal, som hanteras av en tredje part, WhistleB.

Rapporteringskanal som möjliggör anonyma meddelanden och dialog: https://report.whistleb.com/addlife

Rapporteringskanalen kan nås via valfri enhet, inklusive smarta mobiler. Vi rekommenderar att anställda når kanalen från en enhet som inte är ansluten till vårt intranet.

Mer information finns på:

 

“WhistleB garanterar visselblåsarens anonymitet. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller annan data som kan identifiera personen som skickar ett meddelande. Alla meddelanden är krypterade och kan endast avkrypteras av utsedda personer. WhistleB kan inte avkryptera och läsa meddelanden”.
- WhistleB


Kontakt

Anna Ivanovski

HR Business Partner People & Culture

Tel: +46 40 671 23 43

Kontakta mig