Mediplast har ett brett sortimentet av produkter inom området injektion/infusion. I vår tillverkningsenhet i norra Italien har vi möjlighet att ta fram kundanpassade produkter som tillsammans med vårt standardsortiment ger en portfölj som är väl anpassad till våra kunders behov och krav, i stort sett allt är helt PVC-fritt. Sortimentet innefattar bl.a. infusion/transfusionsset, blandningsset, TIVA-set, 3-vägskranar och olika tillbehör som ex. flödesmätare, backventiler och injektionsmembran.

Infusionsaggregat

Ett stort antal olika infusionsaggregat i varierande längder och utförande gör det enkelt att hitta ett som passar. Skyddshuv med Flowstop inklusive hydrofobt filter förenklar fyllnaden (priming), och minskar samtidigt risken för läckage och kontaminering. Roterande luer-lock gör det enkelt att fästa infusionsaggregatet mot infarten så att det sitter säkert. Backventil, injektionsmembran och 3-vägskran finns förmonterat på vissa valda set.

Transfusions- aggregat

Flera varianter av oluftade transfusionsaggregat med inbyggt 200 micrometer filter för effektiv filtrering och samtidigt hög transfusionstakt finns att tillgå. Transfusionsaggregat finns i olika längder med möjlighet att infundera 1 eller 2 påsar samtidigt beroende på behov. Skyddshuv med Flowstop inklusive hydrofobt filter förenklar fyllnaden (priming), och minskar samtidigt risken för läckage och kontamination. Roterande luer-lock gör det enkelt att fästa transfusionsaggregatet mot infarten så att det sitter säkert.

TIVA

TIVA-set är speciellt framtagna för användning vid Total Intravenös Anestesi. Produktutbudet består av set med olika kombinationer av 3-vägskranar, backventiler och/eller antisifonventil som monteras kompletta med sprutpumpslangar och om så önskas även infusionsaggregat. Samma valmöjlighet finns där slang-kombinationer ersätter 3-vägskranar, s.k. ”bläckfiskvariant”. Ett stort antal färdiga lösningar, limmade eller olimmade finns att tillgå och är helt beroende av hur mycket hjälp man vill ha i förväg och hur mycket man själv vill koppla samman eller ha möjlighet att separera.

Blandningsaggregat / Spike

Flera varianter av blandningsaggregat finns att välja mellan, alla avsedda att minska spill och exponering vid beredning och administrering av toxiska läkemedel e.x. cytostatika och antibiotika. Blandningsaggregaten finns i varierande längder, med och utan 3-vägskran samt med en eller flera spike. För att ytterligare minska risken för exponering av toxiska läkemedel, både vid beredning, administrering och vid transport, rekommenderas sluten han luer adapter som aktiveras först vid tillkoppling till hon luer-lock eller injektionsmembran.

IV Fixering

Vi på Mediplast erbjuder ett urval av IV-fixerings förband. Förbanden består av semi-permeabel film som är luftgenomsläpplig men förhindrar bakterier och virus att nå insticksstället. Förbanden har transparent yta som möjliggör inspektion av insticksställe, fixeringstejp och ramsystem för att underlätta applicering och hypoallergen hudvänlig häftmassa.

Kanyler

Mediplast har ett brett sortiment injektionskanyler. Kanylerna är tillverkade i medicinskt stål, är sterilt enstycksförpackade i peel-pack och har ett kanylskydd av polypropylen.

Infusionsslangar

Infusionsslangar

Mediplast har ett stort sortiment av infusionsslangar och sprutpumpsslangar. Det finns olika slanglängder och kombinationsmöjligheter beroende på behov och användningsområde.

3-vägskranar

3-vägskranar

Mediplast har ett stort sortiment av 3-vägskranar både enskilda och med förlängningar och/eller kranblock. Det finns olika kombinationsmöjligheter beroende på behov och användningsområde.

Övertrycksmanschett

Blodtrycksmanschetter

Engångs- och återanvändbara övertrycksmanschetter är designade för att balansera värde och prestanda.

Tillbehör

Mediplast har ett stort sortiment av tillbehör och varianter inom området infusion. Det finns olika kombinationsmöjligheter beroende på behov och användningsområde.