Det finns ett stort utbud av praktiska tillbehör för dagliga neurokirurgiska ingrepp. Kirurgiska dukar från både American Surgical Company (ASC) och Codman®, engångsperforatorer, klämmor för hemostas vid blödning i sårkanter, samt instrument för mätning av intrakranialt tryck vid spinalpunktion.

Kirurgiska dukar och remsor

Kirurgiska dukar och remsor

Neurokirurgiska dukprodukter av hög kvalitet, neurokirurgiska dukar i bomull, rayon och Telfa®, samt specialenheter. Alla produkter tillverkas i USA med användning av 100 % förnyelsebar energi.

Hårbottenklämmor

Hårbottenklämmor

Hårbottenklämmor för engångsbruk avsedda för hemostas runt kanten av ett ingrepp i hårbotten. Den vågformiga atraumatiska utformningen och justerbar förslutningsspänning förhindrar hudnekros. Utformningen med låg profil begränsar volymen runt ingreppsstället. Vingar möjliggör enklare hantering med applikatorn.

Engångsperforator

Engångsperforator

Codman® engångsperforator är avsedd för håltagning i skallbenet. Frigörs vid korrekt användning automatiskt efter håltagning när trycket avlägsnas från borrstället.

Optidynamic

Optidynamic

Används för att mäta lumbartryck. Förbättrad dynamisk tryckkänslighet och förmåga att detektera mindre ryggmärgsabstraktioner. Enkel avläsning.