Övervakning av hjärnan efter en akut skada är centralt inom neurokirurgisk intensivvård för patienter med olika sjukdomstillstånd, inklusive traumatisk hjärnskada, ischemisk och hemorragisk stroke, såväl som status epilepticus och akut hjärninfektion.

Oxygen Monotoring

Syreövervakning

Licox® syreövervakningssystem för hjärnvävnad minskar osäkerheten genom att tillhandahålla tidig varning och detektering av minskat syrepartialtryck i hjärnvävnad, vilket möjliggör intervenering innan eller i samband med syrebrist. Licox® är den mest studerade och dokumenterade enheten för direktövervakning av syrenivå i hjärnvävnad. Relaterad information

Tillbehör Övervakning

Tillbehör Övervakning

Innehåller kraniell tillbehörssats, ventrikulostomisats, kraniell handborr, kraniella borrbits och ventrikulära kanyler. Relaterad information

ICP-övervakning

ICP-övervakning

Codman CereLinkTM ICP Monitor är en fristående bärbar enhet som kontinuerligt övervakar intrakraniellt tryck (ICP). Ansluten till en Codman CereLink ICP Mikrosensor får man genomsnittlig ICP, ICP-vågformen och genomsnittliga ICP-trenden. För detaljerad analys genererar ICP Monitor digital data i realtid och en utsignal som kan kopplas direkt till kanalingången på de flesta patientmonitorer.