Operation är Mediplast största område där vi erbjuder ett stort och komplett sortiment av operationsrelaterade produkter. Vi kan tillgodose våra kunders varierande behov och önskemål inom en rad olika kirurgiska områden. Vi erbjuder allt från praktiska engångsartiklar till avancerade instrument och operationslampor av högsta kvalitet. Mediplast representerar en rad av världens ledande varumärken men har även egenproducerade engångsprodukter, en kombination som vi är mycket stolta över.

OP Utrustning

Vi har flera lösningar för att underlätta det dagliga arbetet på en operationsavdelning. För att minska belastning och för bättre ergonomi för personalen vid preoperativ tvätt av patienters ben och armar erbjuds en elektrisk lyft med tillhörande lyftband. Våra instrumentbord i tvåplan med tillhörande drapering är skapade för att underlätta vid operationer med en större mängd instrument exempelvis ortopedi, ryggkirurgi, neuro, thorax och hjärtoperationer.

OP Förbrukning

Mediplast erbjuder flera innovativa förbrukningsprodukter för att möta dagens krav på hygien, användarvänlighet och i vissa fall sterilitet. Med dessa produkter kan man spara tid, energi och försäkra sig om att förblir effektivt och säkert. Vi kan erbjuda draperingar designade för alla typer av ingrepp, op-dukar, kundanpassade set, skydd för utrustning, sugset och sugprodukter, skyddsutrustning för personalen, bäddprodukter och sårdränage.

Neurokirurgi

Sortimentet inom neurokirurgi spänner över neurokirurgisk intensivvård, neurokirurgisk utrustning samt neurokirurgiska implantat. Sortimentet är framtaget för att tillgodose hög effektivitet och goda vårdresultat inom neurokirurgi. Här finns bland annat ultraljudsaspirator och elektrokirurgisk utrustning  för användning under operation, implantat för att reglera flöden och tryck, antibakteriella katetrar, samt avancerad utrustning för behandling och övervakning av patienter på neurokirurgiska avdelningar.

Hud

Mediplast marknadsför i Norge och Danmark Integra® Padgett® Electric Slimline Dermatome-modeller S och S6. Dessa är avsedda för användning i plastikkirurgi och/eller brännskadebehandling för avlägsnande av hudtransplantat med olika djup. Utöver instrument marknadsför vi även kollagenprodukter för att underlätta återbildning av hud efter brännskador.

Ortopedi

Vi på Mediplast erbjuder ett brett sortiment med implantat från Ulrich Medical och SI-Bone. Bensubstitut från Bonalive samt Riwo Spines endoskopiska lösningar för ortopedi och ryggkirurgi. Mediplast har även ett brett sortiment av patient positioneringsprodukter för ryggkirurgi och stabila trepunktsstöd för höftkirurgi.

Thorax

Mediplast representerar Cryolife inom mekaniska hjärtklaffar och compositegraft. Idag det enda företaget med en klaff för aortaposition med möjlighet till lägre INR. Vi representerar även Ezisurg Medical, det enda företaget som erbjuder en laparascopisk stapler med full 60 graders vinkling. Denna har 15% större öppning för en bättre visualisering av utmanande anatomiska utrymmen, och enkel enhandsfattning för precis kontroll och manipulation av vävnad.

Intervention

Inom området Intervention erbjuder Mediplast Styrbara Guiding sheets, Introducers samt Radialis kompression.

Gastroenterologi

Mediplast representerar Ezisurg Medical, det enda företaget som erbjuder en laparascopisk stapler med full 60 graders vinkling. Denna har 15% större öppning för en bättre visualisering av utmanande anatomiska utrymmen, och enkel enhandsfattning för precis kontroll och manipulation av vävnad, samt Releas-Locking med enhandsfattning.

Kärlkirurgi

Mediplast erbjuder ett brett sortiment av grafter för öppen kärlkirurgi från BBraun samt Perouse Medical. Inom segmentet Varicerkirurgi finns Radiofrekvens behandling, sk RF Behandling, som en väl etablerad metod från Medtronic. Mediplast har även ett brett sortiment av Fogarty embolectomikatetrar samt Fogarty kärltänger med inserts från Edwards LifeSience. I Mediplast finns visst sortiment inom Intervention såsom styrbar guiding Sheath och introducer från Oscor.