Handskar

Mediplast har ett brett utbud av handskar, både sterila operationshandskar och undersökningshandskar av hög kvalitet. Handskarna finns i olika material såsom Latex, Polyisopren, Neoprene, Nitril, Vinyl samt Copolymer (EVA). Vi har handskar som är extra kemikalietåliga, acceleratorfria och kontaktallergenfria. Vi har även sterila undersökningshandskar och de finns både som styck och par-förpackade.

Specifikationer

Artikelnummer Artikelnamn Kompletterande text Förp.strl. / Enhet
IG155 Handskar OP IneoGuard 5.5 mörkgrå röntgentäta polyisopren tunn 5 / PAR
IG160 Handskar OP IneoGuard 6.0 mörkgrå röntgentäta polyisopren tunn 5 / PAR
IG165 Handskar OP IneoGuard 6.5 mörkgrå röntgentäta polyisopren tunn 5 / PAR
IG170 Handskar OP IneoGuard 7.0 mörkgrå röntgentäta polyisopren tunn 5 / PAR
IG175 Handskar OP IneoGuard 7.5 mörkgrå röntgentäta polyisopren tunn 5 / PAR
IG180 Handskar OP IneoGuard 8.0 mörkgrå röntgentäta polyisopren tunn 5 / PAR
IG185 Handskar OP IneoGuard 8.5 mörkgrå röntgentäta polyisopren tunn 5 / PAR
IG190 Handskar OP IneoGuard 9.0 mörkgrå röntgentäta polyisopren tunn 5 / PAR
IG260 Handskar OP IneoGuard 6.0 mörkgrå röntgentäta polyisopren tjock 5 / PAR
IG265 Handskar OP IneoGuard 6.5 mörkgrå röntgentäta polyisopren tjock 5 / PAR
IG270 Handskar OP IneoGuard 7.0 mörkgrå röntgentäta polyisopren tjock 5 / PAR
IG275 Handskar OP IneoGuard 7.5 mörkgrå röntgentäta polyisopren tjock 5 / PAR
IG280 Handskar OP IneoGuard 8.0 mörkgrå röntgentäta polyisopren tjock 5 / PAR
IG285 Handskar OP IneoGuard 8.5 mörkgrå röntgentäta polyisopren tjock 5 / PAR
IG290 Handskar OP IneoGuard 9.0 mörkgrå röntgentäta polyisopren tjock 5 / PAR
2D72LE55 Handskar OP Protexis 5.5 creme latex essential 50 / PAR
2D72LE60 Handskar OP Protexis 6.0 creme latex essential 50 / PAR
2D72LE65 Handskar OP Protexis 6.5 creme latex essential 50 / PAR
2D72LE70 Handskar OP Protexis 7.0 creme latex essential 50 / PAR
2D72LE75 Handskar OP Protexis 7.5 creme latex essential 50 / PAR
2D72LE80 Handskar OP Protexis 8.0 creme latex essential 50 / PAR
2D72LE85 Handskar OP Protexis 8.5 creme latex essential 50 / PAR
2D72LE90 Handskar OP Protexis 9.0 creme latex essential 50 / PAR
2D72LU55 Handskar OP Protexis 5.5 blå latex NeuThera 50 / PAR
2D72LU60 Handskar OP Protexis 6.0 blå latex NeuThera 50 / PAR
2D72LU65 Handskar OP Protexis 6.5 blå latex NeuThera 50 / PAR
2D72LU70 Handskar OP Protexis 7.0 blå latex NeuThera 50 / PAR
2D72LU75 Handskar OP Protexis 7.5 blå latex NeuThera 50 / PAR
2D72LU80 Handskar OP Protexis 8.0 blå latex NeuThera 50 / PAR
2D72LU85 Handskar OP Protexis 8.5 blå latex NeuThera 50 / PAR
2D72LU90 Handskar OP Protexis 9.0 blå latex NeuThera 50 / PAR
2D72NS55X Handskar OP Protexis 5.5 ljusbrun latex 50 / PAR
2D72NS60X Handskar OP Protexis 6.0 ljusbrun latex 50 / PAR
2D72NS65X Handskar OP Protexis 6.5 ljusbrun latex 50 / PAR
2D72NS70X Handskar OP Protexis 7.0 ljusbrun latex 50 / PAR
2D72NS75X Handskar OP Protexis 7.5 ljusbrun latex 50 / PAR
2D72NS80X Handskar OP Protexis 8.0 ljusbrun latex 50 / PAR
2D72NS85X Handskar OP Protexis 8.5 ljusbrun latex 50 / PAR
2D72NS90X Handskar OP Protexis 9.0 ljusbrun latex 50 / PAR
2D72NT55X Handskar OP Protexis 5.5 ljusbrun latex micro 50 / PAR
2D72NT60X Handskar OP Protexis 6.0 ljusbrun latex micro 50 / PAR
2D72NT65X Handskar OP Protexis 6.5 ljusbrun latex micro 50 / PAR
2D72NT70X Handskar OP Protexis 7.0 ljusbrun latex micro 50 / PAR
2D72NT75X Handskar OP Protexis 7.5 ljusbrun latex micro 50 / PAR
2D72NT80X Handskar OP Protexis 8.0 ljusbrun latex micro 50 / PAR
2D72NT85X Handskar OP Protexis 8.5 ljusbrun latex micro 50 / PAR
2D72NT90X Handskar OP Protexis 9.0 ljusbrun latex micro 50 / PAR
2D72PT55X Handskar OP Protexis 5.5 creme polyisopren 50 / PAR
2D72PT60X Handskar OP Protexis 6.0 creme polyisopren 50 / PAR
2D72PT65X Handskar OP Protexis 6.5 creme polyisopren 50 / PAR
2D72PT70X Handskar OP Protexis 7.0 creme polyisopren 50 / PAR
2D72PT75X Handskar OP Protexis 7.5 creme polyisopren 50 / PAR
2D72PT80X Handskar OP Protexis 8.0 creme polyisopren 50 / PAR
2D72PT85X Handskar OP Protexis 8.5 creme polyisopren 50 / PAR
2D72PT90X Handskar OP Protexis 9.0 creme polyisopren 50 / PAR
2D73DP55 Handskar OP Protexis 5.5 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DP60 Handskar OP Protexis 6.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DP65 Handskar OP Protexis 6.5 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DP70 Handskar OP Protexis 7.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DP75 Handskar OP Protexis 7.5 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DP80 Handskar OP Protexis 8.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DP85 Handskar OP Protexis 9.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DP90 Handskar OP Protexis 9.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DS55 Handskar OP Protexis 5.5 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DS60 Handskar OP Protexis 6.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DS65 Handskar OP Protexis 6.5 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DS70 Handskar OP Protexis 7.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DS75 Handskar OP Protexis 7.5 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DS80 Handskar OP Protexis 8.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DS85 Handskar OP Protexis 8.5 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73DS90 Handskar OP Protexis 9.0 ljusbrun neopren 50 / PAR
2D73EB55 Handskar OP Protexis 5.5 blå polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73EB60 Handskar OP Protexis 6.0 blå polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73EB65 Handskar OP Protexis 6.5 blå polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73EB70 Handskar OP Protexis 7.0 blå polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73EB75 Handskar OP Protexis 7.5 blå polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73EB80 Handskar OP Protexis 8.0 blå polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73EB85 Handskar OP Protexis 8.5 blå polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73EB90 Handskar OP Protexis 9.0 blå polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73ET60 Handskar OP Protexis 6.0 creme polyisopren ortho 40 / PAR
2D73ET65 Handskar OP Protexis 6.5 creme polyisopren ortho 40 / PAR
2D73ET70 Handskar OP Protexis 7.0 creme polyisopren ortho 40 / PAR
2D73ET75 Handskar OP Protexis 7.5 creme polyisopren ortho 40 / PAR
2D73ET80 Handskar OP Protexis 8.0 creme polyisopren ortho 40 / PAR
2D73ET85 Handskar OP Protexis 8.5 creme polyisopren ortho 40 / PAR
2D73PM55 Handskar OP Protexis 5.5 ljusbrun polyisopren micro 50 / PAR
2D73PM60 Handskar OP Protexis 6.0 ljusbrun polyisopren micro 50 / PAR
2D73PM65 Handskar OP Protexis 6.5 ljusbrun polyisopren micro 50 / PAR
2D73PM70 Handskar OP Protexis 7.0 ljusbrun polyisopren micro 50 / PAR
2D73PM75 Handskar OP Protexis 7.5 ljusbrun polyisopren micro 50 / PAR
2D73PM80 Handskar OP Protexis 8.0 ljusbrun polyisopren micro 50 / PAR
2D73PM85 Handskar OP Protexis 8.5 ljusbrun polyisopren micro 50 / PAR
2D73PM90 Handskar OP Protexis 9.0 ljusbrun polyisopren micro 50 / PAR
2D73TE55 Handskar OP Protexis 5.5 creme polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73TE60 Handskar OP Protexis 6.0 creme polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73TE65 Handskar OP Protexis 6.5 creme polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73TE70 Handskar OP Protexis 7.0 creme polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73TE75 Handskar OP Protexis 7.5 creme polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73TE80 Handskar OP Protexis 8.0 creme polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73TE85 Handskar OP Protexis 8.5 creme polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73TE90 Handskar OP Protexis 9.0 creme polyisopren NeuThera 50 / PAR
2D73TP55 Handskar OP Protexis 5.5 ljusbrun latex NeuThera 50 / PAR
2D73TP60 Handskar OP Protexis 6.0 ljusbrun latex NeuThera 50 / PAR
2D73TP65 Handskar OP Protexis 6.5 ljusbrun latex NeuThera 50 / PAR
2D73TP70 Handskar OP Protexis 7.0 ljusbrun latex NeuThera 50 / PAR
2D73TP75 Handskar OP Protexis 7.5 ljusbrun latex NeuThera 50 / PAR
2D73TP80 Handskar OP Protexis 8.0 ljusbrun latex Neuthera 50 / PAR
2D73TP85 Handskar OP Protexis 8.5 ljusbrun latex Neuthera 50 / PAR
2D73TP90 Handskar OP Protexis 9.0 ljusbrun latex NeuThera 50 / PAR
604522 Handske, undersökning Steril parpack, str L 50 / PAR
604521 Handske, undersökning Steril parpack, str M 50 / PAR
604520 Handske, undersökning Steril parpack, str S 50 / PAR
604502 Handske, undersökning Osteril, str L 100 / ST
604501 Handske, undersökning Osteril, str M 100 / ST
604512 Handske, undersökning Steril, str L 100 / ST
604511 Handske, undersökning Steril, str M 100 / ST
604510 Handske, undersökning Steril, str S 100 / ST

Relaterad information

Dokumenttyp Dokumentnamn Filstorlek Senast uppdaterad
Inga dokument hittades

↑ Till toppen av sidan


Kontakt

Annelie Eliasen

Produkt Specialist Söder

Tel: +46 (0)725-03 97 79

Kontakta mig

Kelly Hellman

Product Specialist Norr

Tel: +46 (0)705 72 45 91

Kontakta mig