Mediplast erbjuder högkvalitativa produkter inom Anestesi & Intensivvård som förbättrar er kliniska vardag och livskvalitet för patient.

Anestesimasker

Anestesimasker

Mediplasts produkter inom andning, innefattar från syrgasmasker, andningsutrustning till oxygenslangar och andningssystem. Produkterna är av hög kvalitet, många är tillverkade i egen regi. Några produkter är PVC-fria och hela andningsserien är latexfri, detta har en avgörande betydelse för dig och dina patienters risk för att utveckla allergi för dessa ämnen.

Airway Access

Airway Access

Att upprätthålla kontinuerlig tillgång till luftvägarnas posttextubering kan vara en viktig komponent i en extubationsstrategi hos utvalda patienter andningssvårigheter. Vi erbjuder produkter från välkända varumärken inom Airway Access.

Tillbehör anestesi

Tillbehör anestesi

Tillbehör till anestesi.

Patientpositionering för bukläge

Patientpositionering för bukläge

Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser som nervskador eller trycksår. Dessa komplikationer kan försvåra rehabilitering och återhämtning.