Mediplasts utbud av anestesimasker är mycket brett. Produkterna håller hög kvalitet och många tillverkas i egen regi. Vissa masker är för engångsbruk, andra för flergångsbruk, vissa är i PVC, andra PVC-fria och ytterligare andra i silikon.