Att upprätthålla kontinuerlig tillgång till luftvägarnas posttextubering kan vara en viktig komponent i en extubationsstrategi hos utvalda patienter andningssvårigheter. Vi erbjuder produkter från välkända varumärken inom Airway Access.

Endoskopimasker

Endoskopimasker

Endoskopimask möjliggör endoskopi och samtidig ventilation under fiberoptisk intubation, bronkoskopi, gastroskopi eller transesofageal ekokardiografi.