Mediplast har många högkvalitativa produkter inom området Nasogastrisk enteral nutrition. Produkterna uppfyller kriterierna för ISO 80369-3. Denna standard är framtagen för att undvika felkopplingar mellan olika behandlingsystem inom vården. Samtliga sonder och tillbehör levereras med ENFit koppling.

Nasogastriska sonder

Nasogastriska sonder

Neonatologi/Pediatrik: Nutricair® transparenta sonder i PVC eller PU. Två röntgentäta linjer, siffermarkering vid varje cm (från 5-75 cm), sluten rundad spets med två distala öppningar. ENFit- hankoppling med skruvlock och färgkodat fäste per French storlek. Vuxna: Nutricair® sonder i PU. Två röntgentäta linjer, siffermarkering vid var 5:e cm, sluten rundad spets med fyra distala öppningar. ENFit- hankoppling med skruvlock och färgkodat fäste per French storlek. Sonderna finns i versionerna nasogastrisk, nasoduodenal och nasojejunal. Relaterad information

Sondfixering

Sondfixering

Undvik ofrivilliga utdragningar - Bridle pro är ett unikt system för fixering av nasala sonder. Bridle pro finns för både vuxna och barn. Relaterad information