En säker och korrekt placering av patienten under operation med en ordentlig tryckavlastning är en förutsättning för ett lyckat kirurgiskt resultat.

Positionering av patient i bukläge

Positionering av patient i bukläge

Mediplast erbjuder ett brett sortiment med produkter för patienter placerade i bukläge. Från tryckavlastande armstöd, till olika modeller av huvudstöd och justerbara spinal vaggor för enklare åtkomst under ryggkirurgiska ingrepp. Vi har ett brett sortiment med produkter för patienter i bukläge. Från tryckavlastande armstöd, till olika modeller av huvudstöd och justerbara spinal vaggor för enklare åtkomst under ryggkirurgiska ingrepp. 

Patientpositionering för höftkirurgi

Patientpositionering för höftkirurgi

HipFix® höftstöd använder ett tre-punkts fixationssystem (crista iliaca och sacrum), som fixerar höften i tre punkter, vilket ger en stabil och precis patientplacering i sidoläge samtidigt som det ger kirurgen maximal åtkomst och manövrerbarhet inom operationsområdet. HipFix har mer än 20 års klinisk historia i Sverige och övriga nordiska länder. För att möta dagens krav på hygien, komfort och användarvänlighet erbjuder vi nu även en modell av HipFix® med individuella patient set, vilka byts ut efter varje operation.