Mediplast är en del i den internationella Addlife-koncernen, som är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

AddLife består av cirka 40 självständiga bolag som huvudsakligen verkar på den nordiska Life-Sience marknaden inom Labtech och Medtech. Labtech fokuserar på försäljning inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalyser, medan Medtech fokuserar på försäljning av medicinsk teknik.

AddLife är främst representerade i de nordiska länderna, men finns också på den europeiska marknaden i Tyskland, Benelux, Estland och Italien.

För mer information besök www.add.life

AddLife