Mediplast är en del i den internationella Addlife-koncernen, som är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

AddLife består av cirka 85 självständiga bolag som huvudsakligen verkar på den nordiska Life-Sience marknaden inom Labtech och Medtech. Labtech fokuserar på försäljning inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalyser, medan Medtech fokuserar på försäljning av medicinsk teknik.

AddLife är främst representerade på den europeiska marknaden.

För mer information besök www.add.life

AddLife